Opcije pristupačnosti Pristupačnost

„Institut Puškin“ na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Centar ruskoga jezika i kulture „Institut Puškin“ djeluje kao ustrojbena jedinica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i dio je partnerske mreže „Institut Puškin“.

Djelatnosti Centra „Institut Puškin“:

  • organiziranje tečajeva ruskoga jezika i testiranja znanja iz ruskoga jezika s mogućnošću otvorenog e-obrazovanja na ruskom jeziku i uz dostup portalu „Obrazovanje na ruskom“;
  • organiziranje i provođenje obrazovnih manifestacija, znanstvenih skupova, okruglih stolova, seminara, virtualnih predavanja, prezentacija, izložbi, ekskurzija, književnih salona, projekcija filmova, sajmova, festivala ruske kulture s predstavljanjem ruske tradicije, običaja, kuhinje, virtualnih ekskurzija po ruskim gradovima i dr.;
  • organiziranje i provođenje tečajeva, stručnog usavršavanja za nastavnike-rusiste.

Međunarodna partnerska mreža centara „Institut Puškin“ osnovana je uz financijsku podršku Ministarstva obrazovanja i znanosti Rusije na partnerskim sveučilištima Rusije i izvan nje u okviru zajedničkog obrazovanog prostora, koji daje mogućnosti uporabe tehnologije učenja ruskoga jezika na daljinu kao inovativnog resursa te doprinosi porastu interesa za ruski jezik, književnost i kulturu, motivaciji za njihovo učenje u svijetu.

Ciljana publika međunarodne partnerske mreže „Institut Puškin“

  • studenti i učenici, inozemna sveučilišta i škole u kojima se uči ruski jezik kao strani jezi, ruske škole izvan Rusije;
  • nastavnici ruskoga jezika;
  • sunarodnjaci i obitelji sunarodnjaka, koji živeizvan Rusije;
  • strani državljani.

Značajne društveno-obrazovne aktivnosti međunarodne partnerske mreže „Institut Puškin“

  • dani ruskoga jezika, književnosti, kulture, tematski festivali;
  • izložbe;
  • kreativna natjecanja iz ruskoga jezika i književnosti za studente i učenike.

Aktivnosti koje provode partnerski centri predstavljaju važan čimbenik očuvanja ruskoga jezika kao materinskoga jezika u sredini sunarodnjaka i u ruskim obiteljima izvan Rusije, podižu motivaciju za učenje ruskoga jezika i stjecanja ruskog obrazovanja te stvaranja većeg interesa za ruski jezik i kulturu među stranim državljanima.