Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Human Resource Strategy for Researchers” - HRS4R

„Strategija ljudskih potencijala za istraživače“ (Human Resource Strategy for Researchers” - HRS4R) podržava istraživačke institucije i financijske organizacije u provedbi Povelje i Kodeksa u svojim politikama i praksi.

Provedba načela Povelje i Kodeksa od strane istraživačkih institucija čini ih privlačnijima istraživačima koji traže novog poslodavca ili domaćina za svoj istraživački projekt.

Europska komisija priznanjem „Nagrada za izvrsnost ljudskih potencijala u istraživanju“ priznaje institucije koje postižu napredak u usklađivanju svojih politika ljudskih potencijala s 40 načela Povelje i Kodeksa, temeljenih na prilagođenom akcijskim planu /strategiji ljudskih resursa.

HRS4R proces pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli trenutno je u procesu dobivanja HRS4R logotipa te je s tim ciljem     potpisana “Deklaracija o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju  istraživača” te su izrađeni dokumenti : “gap” analiza, Akcijski plan te OTMR- provedbeni popis.


Dokumenti