Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Sveučilišta:

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli (NN 111/2006

Zakon o ustanovama (NN 76/199329/199747/199935/2008, 127/2019, 151/2022

 

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022

Pravilnik o Upisniku visokih učilišta (NN 56/2023)

Pravilnik o Upisniku studijskih programa (NN 56/2023)

Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju (NN 47/23)

Pravilnik o studentskoj ispravi (NN 101/23)

Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju (NN 36/23)

 

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022)

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenja studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN 24/10)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10)

 

Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (NN 123/23)

 

Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 69/2022)

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 124/0945/11, 47/20

 

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijkom obliku  (NN 22/13, 64/18, 20/21)

Pravilnik o registru Hrvatskog kvalifikacijskog oblika (NN 96/21)

 

Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (NN 120/13, 8/14, 113/2237/23)

Zakon o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20)

 

Pravilnik o upisniku znanstvenika (NN 72/04, 101/0482/10)

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/0982/1232/13, 34/16, 56/22

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN 47/17)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17, 120/121)

Odluka o nužnim uvjetima za za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastvna zvanja u području umjetnosti (NN 61/17)

Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastvna zvanja (NN 86/10)

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (NN 118/19, 62/21)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastave stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12120/21)

 

Pravilnik o održivoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 9/19

Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (NN 90/12)

Odluka o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015. (NN 69/13)

 

Zakon o radu (NN 93/14, 98/19, 151/22, 46/23)

Zakon o plaćama u vanim službama (NN 27/01)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/19)

Odluka o plaći rektora i prorektora javnih sveučilišta (NN 108/13)

 

Etički kodeks Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Osim navedenih propisa koji se odnose na osnovne djelatnosti Sveučilišta, postoji i cijeli niz ostalih propisa koji se odnose na potporne aktivnosti (računovodstvo, knjižnična djelatnost i sl.)