Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje

  OSTALI

  Anja Bernobić, spec. publ. adm.

  anja.bernobic@unipu.hr   Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a), kabinet br. 8   052/377-010

  Nikša Minić, mag.

  niksa.minic@unipu.hr   kabinet 7, Preradovićeva 1/1 (poslovna zgrada FET-a)   052/377-006

  Marija Pržiklas Ribarić, dipl. oec.

  marija.prziklas.ribaric@unipu.hr   Preradovićeva 1, kabinet 8   052/377 010

  Noris Rosanda, mag. ing. agr.

  noris.rosanda@unipu.hr   kabinet 4, Preradovićeva 1   052/377-043

  Sandra Žajgar, mag.oec.

  sandra.zajgar@unipu.hr   kabinet 4, Preradovićeva 1   052/377-043