Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odbori, vijeća i povjerenstva

Odbori na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Glavni odbor za kvalitetu

 • prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, predstavnica Uprave Sveučilišta
 • izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 • doc. dr. sc. Emina Pustijanac, predstavnica Fakulteta prirodnih znanosti
 • doc. art. Ivan Šverko, predstavnik Muzičke akademije
 • doc. dr. sc. Nicoletta Saulig, predstavnica Tehničkog fakulteta
 • doc. dr. sc. Siniša Miličić, predstavnik Fakulteta informatike
 • doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti, predstavnik Filozofskog fakulteta
 • doc. dr. sc. Dragan Trivanović, predstavnik Medicinskog fakulteta
 • mr. sc. Snježana Pejović Petraček, predstavnica Sveučilišne knjižnice
 • Tina Škuflić univ. spec. oec., predstavnica Studentskog centra
 • Nikša Minić mag. hist., predstavnik nenastavnog osoblja
 • Eni Krešević, predstavnica Studentskog zbora
 • Ivan Haubrih, predstavnik Studentskog zbora
 • Patricia Percan, predstavnica vanjskih korisnika
 • dr.sc. Željko Kukurin, predstavnik vanjskih korisnika
 • Šanel Gaberšček Despić, predstavnica Ureda za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete

Odbor za financijsko poslovanje

 • prof. dr. sc. Alfio Barbieri, prorektor za ljudske i materijalne resurse i strateški razvoj
 • prof. dr. sc. Robert Zenzerović, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 • doc. dr. sc. Goran Oreški, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 • izv. prof. art. Domeniko Briški, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 • doc. dr. sc. Karlo Griparić, predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 • doc. dr. sc. Paolo Paliaga, predstavnik Fakulteta prirodnih znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović, predstavnica Filozofskog fakulteta
 • izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 • doc. dr. Irena Hrstić, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 • Lena Rojnić, predstavnica Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za izdavačku djelatnost

 • izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 • doc. dr. sc. Petra Burić, predstavnica Fakulteta za prirodne znanosti u Puli
 • doc. dr. sc. Siniša Sovilj, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 • doc. art. Sofija Cingula predstavnica Muzičke akademije u Puli
 • doc. dr. sc. Marko Kršulja, predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 • izv. prof. dr. sc. Blaienka Martinović, predstavnica Filozofskog fakulteta u Puli
 • doc. dr. sc. Dolores Janko Labinac, predstavnica Medicinskog fakulteta
 • Robert Stanojević, predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za nastavu i studente

 • prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za akademska pitanja, upise i potporu studentima
 • izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma 
 • izv. prof. dr. sc. Ante Matan, predstavnik Filozofskog fakulteta
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
 • prof. dr. sc. Lada Duraković, predstavnica Muzičke akademije
 • doc. dr. sc. Siniša Miličić, predstavnik Fakulteta informatike  
 • doc. dr. sc. Damir Karabaić, predstavnik Tehničkog falkulteta
 • doc. art. Breza Žižović, predstavnica studija Dizajn i audiovizualne komunikacije
 • izv. prof. dr. sc. Gioconda Millotti, predstavnica Fakulteta prirodnih znanosti
 • Dijana Majstorović, viša predavačica, predstavnica Medicinskog fakulteta
 • Nikša Minić, predstavnik Ureda za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje
 • Zlatko Nikolić, student
 • Dora Hodap, studentica

Odbor za znanstveni i umjetnički rad

 • izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija
 • doc. dr. sc. Paolo Paliaga, predstavnik Fakulteta prirodnih znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 • doc. dr. sc. Lorena Honović, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 • prof. dr. sc. Andrea Matošević, predstavnik Filozofskog fakulteta
 • prof. dr. sc. Jasmina Gržinić,predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 • prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, predstavnica Tehničkog fakulteta
 • izv. prof. art. Franko Božac, predstavnik Muzičke akademija
 • doc. dr. sc. Ines Kovačić, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 • Tijana Barbić-Domazet, predstavnica Sveučilišne knjižnice.

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

 • prof. dr. sc. Ines Kersan Škabić, voditeljica Ureda za akademsko priznavanje u Puli
 • dr. sc. Moira Buršić, predstavnica Fakulteta prirodnih znanosti u Puli
 • doc. dr. sc. Goran Oreški, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 • Vesna Ivanović Ocwirk, v. pred. Predstavnica Muzičke akademije u Puli
 • Marieta Djaković, v. pred., predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i
  kulturološke studije u Puli
 • izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 • dr. sc. Damir Karabaić, pred., predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 • doc. dr. sc. Marina Diković, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 • Dijana Majstorović, v. pred., predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 • izv. prof. dr. sc. Igor Duda, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 • Vesna Mijatović, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta

Stegovno povjerenstvo

 • Đeni Zuliani Blašković, v. predavač,
 • doc. dr.sc. Siniša Sovilj
 • doc. dr. sc. Oliver Radolović
 • Paolo Trani, student
 • Greta Terman, dipl. iur.

Zamjenici članova stegovnog povjerenstva

 • doc. dr. sc. Maurizio Levak
 • doc. dr. sc. Marko Kršulja
 • Vesna Ivanović Ocwirk, v. predavač
 • Mirko Filipović, student
 • Biljana Macanović, mag. iur.

Povjerenstvo za procjenu etičnosti istraživanja