Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Vrjednovanje novih studijskih programa

Pokretanje postupka inicijalne akreditacija studija

Sukladno čl. 9. st. 3. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) inicijalna akreditacija studija postupak je vanjskog vrednovanja kvalitete studija koji se provodi u slučaju:

 1. Uvođenja novog studija na visokom učilištu
 2. Izmjene sunositelja združenog studija
 3. Izmjene mjesta izvođenja studija
 4. Izmjene jezika izvođenja studija
 5. Izmjene stručnog ili akademskog naziva ili akademskog stupnja koji se stječe završetkom studija
 6. Izmjene načina izvođenja studija
 7. Izmjene veće od jedne trećine ishoda učenja koji se stječu završetkom modula studija ili studija

U postupku inicijalne akreditacije studija ocjenjuje se usklađenost studija s nacionalnim zakonskim kriterijima, nacionalnim i međunarodnim standardima te trendovima u cilju unapređenja kvalitete studija i studiranja, i to davanjem preporuka za unapređenje kvalitete.

Inicijalna akreditacija studija primjenjuje se kod svih vrsta i razina studija, bez obzira na to izvodi Ii se studij samostalno iii zajednički s drugom institucijom, na hrvatskom ili stranom jeziku, na klasičan način, online ili hibridno, u sjedištu visokog učilišta ili izvan sjedišta.

U postupku inicijalne akreditacije studija primjenjuju se Standardi kvalitete u postupku inicijalne akreditacije studija. Standardi kvalitete sadrže elemente i indikatore kvalitete koji uključuju i ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom.

 

Prilikom osmišljavanja i predlaganja novih studijskih programa potrebno je:

 • promišljati o njihovoj usklađenosti s misijom, vizijom i strateškim ciljevima Sveučilišta, potrebama okruženja u kojem će se programi izvoditi, i raspoloživim kapacitetima za njegovo izvođenje,
 • izraditi studiju o opravdanosti izvođenja studijskoga programa u skladu sa strateškim dokumentom Mreže visokih učilišta i studijskih programa u Republici Hrvatskoj
 • uskladiti program sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 • osigurati usporedivost navedenih programa s programima koji se nude u bližem i daljnjem okruženju, uzimajući u obzirom preporuke brojnih zainteresiranih strana,
 • u njegovo stvaranje uključiti sve koji će ga izvoditi i podupirati, ali i sve ostale koji u njemu imaju interese.

U svrhu formaliziranja cjelokupnog procesa pri Sveučilištu, izrađen je Pravilnik o vrjednovanju obrazovnih programa Sveučilišta kojim se definira procedura pri izradi novih studijskih programa i izmjeni/dopuni postojećih.


Sastavni dio Pravilnika predstavljaju sljedeći obrasci:

Kronologija osnivanja studijskih programa