Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SusTrainable

Promoting Sustainability as a Fundamental Driver in Software Development Training and Education

ERASMUS K203

Action Type: Strategic Partnerships for higher education

Project Reference: 2020-1-PT01-KA203-078646

SusTrainable je Erasmus + projekt strateškog partnerstva deset europskih institucija iz sedam zemalja, među kojima je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, s ciljem promoviranja načela održivosti u razvoju programskih proizvoda. Projekt je započeo 1.9.2020. i traje do 31.8.2023. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Nositelj projekta je portugalsko Sveučilište iz Coimbre, a projektni tim Sveučilišta u Puli čine prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac (voditeljica), izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić te izv. prof. dr. sc. Neven Grbac. Punog naziva Promoting Sustainability as Fundamental Driver in Software Development Training and Education (oznaka 2020-1-PT01-KA203-078646), projekt se bavi globalnim pitanjima održivosti u smislu čovjekova utjecaja na okoliš u domeni programskog inženjerstva. Konkretnije, istražuju se načini upravljanja programskom potporom kojima bi se smanjila potrošnja energije u području ICT-a koji bilježi brzo rastuće trendove ugljikova otiska. Stečena znanja i tehnologije se planira dijeliti kroz dva programa umrežavanja nastavnika, diseminacija rezultata istraživanja kroz dvije sesije pripojene vodećim znanstvenim konferencijama, dok će se praktična iskustva približiti mladim inženjerima računarstva kroz dvije ljetne škole.

Partnerski konzorcij uz Sveučilište Jurja Dobrile u Puli čine:

  • Stichting Katholieke Universiteit (Nizozemska)
  • Universidade do Minho (Portugal)
  • Technicka Univerzita v Kosiciach (Slovačka)
  • Sveučilište u Rijeci (Hrvatska)
  • Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Mađarska)
  • Universitatea Babes Bolay (Rumunjska)
  • Universiteit Van Amsterdam (Nizozemska)
  • Plovdivski Universitet Paisiy Hilendarski (Bugarska)

Ukupan budžet projekta jest 352.995,00 EUR

Ukupan budžet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli jest 28.850,00 EUR

Službena web stranica projekta: