SENAT:

UNWTO Affiliate Member


Senat Sveučilišta

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Prorektori i suradnici u radu Senata

 • Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica za upravljanje resursima
 • Prof. dr. sc. Marinko Škare, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju
 • Izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
 • Izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija
 • Vesna Mijatović, dipl.iur., glavna tajnica
 • Dr. sc. Silvana Kostešić, revizorica

Članovi Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Rektor

 • Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Čelnici znanstveno-nastavnih sastavnica

 • Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, rektor 
 • Prof. dr. sc. Bernard Franković, pročelnik Odjela za tehničke studije 
 • Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, dekan Fakulteta informatike
 • Izv. prof. art. Dražen Košmerl, dekan Muzičke akademije u Puli
 • Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, pročelnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 • Prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, dekan Medicinskog fakulteta u Puli
 • Prof. dr. sc. Robert Zenzerović, dekan Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ 
 • Izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 • Izv. prof. dr. sc. Tea Golja, dekanica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
 • Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta u Puli
 • Izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, prodekanica za nastavu i studente Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 • Dr. sc. Bruno Dobrić, voditelj Sveučilišne knjižnice 
 • Miodrag Čerina, dipl. politolog, ravnatelj Studentskog centra
 • Šanel Gaberšćek Despić, predstavnica zaposlenika
 • Jasmin Rami, predstavnik studenata
 • Silvija Kukuljević, zamjenica predstavnika studenata