Opcije pristupačnosti Pristupačnost

CeKaPISarnica

CeKaPISarnica je biblioteka koja obuhvaća izdanja CKPIS-a koja izlaze u sklopu samostalne izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ili u suradnji s drugim izdavačima.

 

CeKaPISarnica, br. 1
Lada Duraković
Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966.
Katalog izložbe
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2013.
ISBN 978-953-7498-60-3
e-izdanje

 

CeKaPISarnica, br. 2
ur. Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stanić
Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Srednja Europa, Pula i Zagreb, 2013.
ISBN 978-953-7498-72-6
ISBN 978-953-7963-00-2

Predmet naziva Radionica za suvremenu povijest dio je diplomskoga studija povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a u studenom 2012. doveo je do održavanja istoimenoga skupa na kojem su nastupili magistri povijesti prvih bolonjskih generacija. Dok su Historijski zbornik i Časopis za suvremenu povijest te portal Istarskoga povijesnog društva i Historiografija.hr izvješćivali o skupu, troje je urednika pristupilo priređivanju ovoga zbornika. Devet je autora na temelju svojih opširnih i na povijesnim izvorima utemeljenih diplomskih radova pripremilo priloge za zbornik obradivši vrlo širok raspon tema iz hrvatske povijesti XX. stoljeća: od Međimurja 1918. do Pule 1991., od radničke klase 1950-ih i reformi 1960-ih do socijalističkih praznika, nogometa i televizije, turizma i naturizma, od hrvatskih i srpskih medija pred raspad Jugoslavije do hrvatskoga društva tijekom Domovinskoga rata. Zbornik je spriječio prepuštanje izvrsnih diplomskih radova zaboravu sveučilišne arhive, a za nadati se da može biti putokaz naraštajima koji se tek pripremaju diplomirati te poticaj uvrštenim autorima na daljnja povijesna istraživanja.

Autori: Ivan Vuk, Igor Stanić, Saša Vejzagić, Valentina Gržinić, Anita Buhin, Predrag Bosić, Ivana Žufić, Adriano Ivetić, Vedran Leutar

 

CeKaPISarnica, br. 3
ur. Lada Duraković i Andrea Matošević
Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike
Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, Zagreb i Pula, 2013.
ISBN 978-953-7963-07-1
ISBN 978-953-7498-74-0
ISBN 978-953-57547-1-8

Zbornik počiva na generacijskom konceptu: čini ga jedanaest radova autora mlađe i srednje generacije, znanstvenika koji su za vrijeme pada socijalizma i raspada Jugoslavije bili pioniri ili mlađi omladinci. Većina ih je doktorirala u posljednjih pet godina. Tim je svojevrsnim "generacijskim privilegiranjem" dana prilika  autorima kojima nedostaje dugogodišnja i potpuna osobna, iskustvena involviranost u teme koje se analiziraju, s obzirom da su državu i sustav iskusili uglavnom iz perspektive školskih klupa. Posebnost zbornika jest i u tome što su tekstovi pisani na jezicima koji su bili službeni u Jugoslaviji, a  i danas su materinji ili jezici sredina iz kojih autori dolaze. Višejezičnost knjige korelira s njezinom disciplinarnom otvorenošću, pa tako čitanje otkriva različite književno-komparativne, etno-antropološke, povijesne i muzikološke vizure i različite metodološke pristupe. Zbornik je komplementaran, pisani dio znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 5-7. prosinca 2013.).

Autori: Ivana Dobrivojević, Tvrtko Jakovina, Igor Duda, Andrea Matošević, Ana Kladnik, Nebojša Jovanović, Maša Kolanović, Radina Vučetić, Boris Koroman, Ana Hofman,  Martin Pogačar

 

CeKaPISarnica, br. 4
ur. Igor Duda, Lada Duraković, Boris Koroman, Andrea Matošević, Igor Stanić
Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava. Knjiga sažetaka / Socialism on the Bench. Cultural and Historical Interpretations of Yugoslav and Post-Yugoslav Societies. Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2013.
ISBN 978-953-7498-75-7
Dostupno i kao e-izdanje.

Izdanje je povezano s međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava (Pula, 5-7. prosinca 2013). Sadrži sažetke izlaganja te program skupa s imenima 91 sudionika i naslovima 86 pojedinačnih ili skupnih izlaganja. Oko polovice sudionika dolazi iz Hrvatske, i to sa svih sedam hrvatskih sveučilišta i iz vodećih nacionalnih instituta. Zastupljeni su sudionici iz cijeloga postjugoslavenskog prostora, iz još desetak europskih zemalja te Amerike i Australije. Sukladno tome, u sažecima i izlaganjima vidljiva je jezična raznolikost u kojoj se isprepliću engleski, hrvatski i drugi južnoslavenski jezici. Važno je istaknuti da polovica broja sudionika jesu doktorandi koji čini prve korake u svojim znanstvenim istraživanjima i koji će obilježiti vrijeme koje dolazi.

 

CeKaPISarnica, br. 5
Andrea Matošević
Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva
Institut za etnologiju i folkloristiku i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
ISBN 978-953-6020-97-3

U knjizi se kroz četiri opsežna poglavlja analizira i interpretira radno junaštvo, odnosno udarništvo kao jedan od specifičnih i nosećih fenomena ranog, poratnog, jugoslavenskog socijalizma. Naglasak je stavljen na njegove medijske artikulacije, ali napose i na analizu političkog konteksta prouzročenog Rezolucijom Informbiroa unutar kojega se taj specifičan oblik rada, ali i života zagovarao i implementirao. Iako nije isključivo jugoslavenski fenomen jer mu se idejno ishodište vezuje uz Sovjetski Savez, kao niti onaj koji bi bio dominantan tijekom cjelokupnog trajanja Federacije, njegovi istaknuti predstavnici poput Sonje Erbežnik, Antuna Toneta Bičića, Alije Sirotanovića, Franje Turčića, Vicka Lapova itd., još se od sedamdesetih godina, ali i danas, spominju kao pojedinci koji su svojim samoprijegornim radom zadužili generacije koje su im uslijedile.

Knjiga je rezultat rada na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka (HRZZ).

View PDF

 

CeKaPISarnica, br. 6
gl. ur. Lada Duraković
2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Socijalizam: izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka / 2nd International Conference Socialism on the Bench - Socialism: Construction and Deconstruction - Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2015.
ISBN 978-953-7320-09-6
e-izdanje

Izdanje je povezano s Drugim međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi, koji je na temu Socijalizam: izgradnja i razgradnja održan u Puli 1-3. listopada 2015. godine. Sadrži raspored i sažetke izlaganja te popis sudionika.

 

CeKaPISarnica, br. 7
Igor Duda
Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
ISBN 978-953-7963-35-4

Svi učenici prvoga razreda osnovne škole u socijalističkoj su Jugoslaviji primani u Savez pionira koji je razvijao privrženost domovini, Titu, Narodnooslobodilačkoj borbi i revoluciji, ispunjavao slobodno vrijeme sadržajima koji su poticali dječju igru i stvaralaštvo te širio ideju humanosti i opće ljudske vrijednosti. Oblikovanje idealnoga "lika pionira" bilo je prvi korak u stvaranju novoga socijalističkog čovjeka kao "svestrane stvaralačke ličnosti". Utemeljena na raznovrsnim povijesnim izvorima i literaturi, ova je knjiga prva znanstvena monografija o Savezu pionira Jugoslavije, njegovim ideološkim polazištima i djelovanju te njegovu mjestu u povijesti djetinjstva.

Knjiga je rezultat rada na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka (HRZZ).

Download PDF

 

CeKaPISarnica, br. 8
Boris Koroman
Suvremena hrvatska proza i tranzicija
Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.
ISBN 978-953-7320-48-5

Knjiga je nastala obradom doktorske disertacije Politička i društvena tranzicija kao tema suvremene hrvatske proze (2014.). Obuhvaća nekoliko tema: problem i multidiskurzivnost pojma tzv. tranzicije, zatim književnokritičku, analitičku i sintetičku obradu četrdesetak proznih djela suvremene hrvatske književnosti, u najvećem broju romana, te problemsko okupljanje, interpretativne poteze i književnopovijesnu sintezu, koje proizlaze iz interdisciplinarnog pristupa.

 

CeKaPISarnica, br. 9
ur. Chiara Bonfiglioli i Boris Koroman
Socijalizam: izgradnja i razgradnja
Zbornik odabranih radova s Drugog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 1-3. listopada 2015.

Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.
ISBN 978-953-7963-65-1 (Srednja Europa)
ISBN 978-953-7320-47-8 (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

Zbornik sadrži izabrane radova pristigle nakon Drugog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi s temom "Socijalizam: izgradnja i razgradnja", održanog u organizaciji CKPIS-a 2015. godine. Osam znanstvenih radova u ovoj knjizi podijeljeni su u tri cjeline: izgradnja, razgradnja i politike sjećanja, a dotiču se tema kulturne i obrazovne politike, potrošačke kulture, povijesti zdravstva i zdravstvene zaštite, dekonstrukcije samoupravljanja početkom 1990-ih, političke povijesti iz perspektiva nacionalnih elita te spomenutim temama vezanim uz recentne artikulacije sjećanja na socijalizam.

Autori: Marko Fuček, Sanja Petrović Todosijević, Sergej Filipović, Snježana Ivčić, Jasna Račić, Sven Cvek, Ana Vračar, Lada Weygand, Aleš Gabrič, Ana Panić i Tamara Buble

 

CeKaPISarnica, br. 10
ur. Igor Duda
Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.
ISBN 978-953-7963-60-6

Pioniri i omladinski brigadiri, učenici i nastavnici, radnici i samoupravljači, novinari i fiskulturnici, proizvođači i potrošači, stvaratelji i primatelji visoke, radničke i popularne kulture, komunisti i socijalistički radni ljudi i građani – svi su se zajedno našli u deset poglavlja ovoga zbornika koji proizlazi iz trogodišnjega projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Zajednički su nazivnik svim poglavljima nastojanja u oblikovanju novoga socijalističkog čovjeka u Hrvatskoj kao jednoj od jugoslavenskih republika. U sustavu koji je nastao prema sovjetskom uzoru, a potom se usmjerio prema samoupravnom i tržišnom socijalizmu, socijalistički se čovjek opisivao kao svestrana stvaralačka ličnost sa svojim odlikama, shvaćanjima i potrebama, no  praksa je teško mogla dosljedno slijediti zamišljeni ideal. Autori dolaze iz nekoliko humanističkih disciplina te su raznovrsne izvore analizirali i interpretirali iz perspektive političke, gospodarske, društvene, kulturne i intelektualne povijesti, društvene i kulturne antropologije, kulturalnih studija, filologije i muzikologije.

Autori: Anita Buhin, Igor Duda, Lada Duraković, Teodora Fonović Cvijanović, Hrvoje Klasić, Boris Koroman, Andrea Matošević, Magdalena Najbar-Agičić, Igor Stanić, Vanessa Vitković Marčeta

Knjiga je rezultat rada na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka (HRZZ).

Download PDF

 

CeKaPISarnica, br. 11
ur. Anita Buhin, Chiara Bonfiglioli, Igor Stanić
3. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate - Knjiga sažetaka / 3rd International Conference Socialism on the Bench - Communists and Communist Parties: Policies, Actions, Debates - Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2017.
ISBN 978-953-7320-63-8
e-izdanje

Izdanje je povezano s Trećim međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi, koji je na temu Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate održan u Puli 28-30. rujna 2017. godine. Sadrži raspored i sažetke izlaganja te popis sudionika.

 

CeKaPISarnica, br. 12
ur. Igor Duda
Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate
Zbornik odabranih radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 28-30. rujna 2017.
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2019.
ISBN 978-953-7963-97-2 (Srednja Europa)
ISBN 978-953-8278-10-5 (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

U rujnu 2017. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli održan je Treći međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. Od ukupno oko osamdeset izlaganja, u ovome zborniku zastupljeno je njih devet koja su prerasla u znanstvene radove koji obrađuju teme iz unutarnje i vanjske politike, kulturne povijesti, povijesti medija i arhivistike. Autori iz nekoliko zemalja donose rezultate novih istraživanja utemeljenih na arhivskom gradivu, novinama i drugoj periodici, memoaristici, usmenoj povijesti i drugim izvorima. Obradili su različite aspekte djelovanja KPJ/SKJ od ilegalnih međuratnih godina preko reformskih nastojanja povezanih s programom iz 1958. do sukoba krajem osamdesetih i raspada stranke. Fokus na Jugoslaviju dopunjuju usporedbe i dodiri s Čehoslovačkom, Poljskom, Egiptom, Ganom, Gvinejom i Alžirom.

Autori: Milivoj Bešlin, Ivana Hanaček, Boris Mosković, Magdalena Najbar-Agičić, Edvin Pezo, Nemanja Radonjić, Ivan Smoljan i Nikolina Rusac, Milan Sovilj, Tatjana Šarić i Marijana Jukić

 

CeKaPISarnica, br. 13
Lada Duraković
Glazba kao odgojno sredstvo u formiranju „socijalističkog čovjeka“: nastava glazbe u osnovnim školama u Hrvatskoj (1945-1965)
Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2019.
Serija Muzikološke studije, br. 21
ISBN 978-953-6090-63-1

Knjiga razmatra veze ideologije i školstva na primjeru nastave glazbe u hrvatskim osnovnim školama u prvih dvadeset godina nakon Drugog svjetskog rata. Prvi je dio posvećen estetskom odgoju kao jednom od važnih postulata nove obrazovne politike, donosi  pregled obrazovnih institucija u kojima su se školovali budući učitelji glazbenog odgoja, pregled sadržaja nastavnih planova i programa te propituje ulogu nastavnih sredstava – udžbenika, priručnika i radijskih emisija kao mogućih propagandnih ideoloških kanala. Drugi dio knjige bavi se upisivanjem ideologije u nastavnu praksu – profilom poželjnog učitelja i nastavnika glazbe kao modela i posrednika stavova i vrijednosti, simbolima i ritualima školskih svečanosti, odnosom prosvjetne politike prema duhovnoj glazbi i glazbi za zabavu te ulančavanjima htijenja prosvjetnih vlasti i kreatora nastavnih programa s mogućnostima učenika i učiteljskog kadra.

 

CeKaPISarnica, br. 14
ur. Anita Buhin, Igor Duda
4. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Kontinuiteti i inovacije - Knjiga sažetaka / 4th International Conference Socialism on the Bench - Continuities and Innovations - Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2019.
ISBN 978-953-8278-24-2
e-izdanje

Izdanje je povezano s Četvrtim međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi, koji je na temu Kontinuiteti i inovacije održan u Puli 26-28. rujna 2019. godine. Sadrži raspored i sažetke izlaganja te popis sudionika.

 

CeKaPISarnica, br. 15
ur. Anita Buhin, Tina Filipović
Kontinuiteti i inovacije
Zbornik odabranih radova s Četvrtog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 26-28. rujna 2019.

Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2021.
ISBN 978-953-8278-68-6
ISBN 978-953-8281-34-1

Četvrti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi, održan na pulskome Sveučilištu od 26. do 28. rujna 2019. na temu Kontinuiteti i inovacije, generirao je raznolikost predstavljenih radova i istraživačkih pristupa socijalizmu kao razdoblju strukturalnih transformacija i noviteta, ali i revidiranih fenomena i tradicija iz prošlih vremena. Temom skupa nastojalo se sagledati mijene i kontinuitete pojava, ideja i praksi koje su u vrijeme jednostranačkoga socijalističkog sustava na jugoslavenskome prostoru bile prisutne kao metamorfoze međuratnoga građanskog sustava ili kao rezultat revolucionarnoga prekida s tradicijom i stvaranja novih početaka. S druge strane, postavljanje predmeta istraživanja u širi vremenski kontekst omogućilo je i problemsko pristupanje manifestacijama društvenopolitičkih, ideoloških i kulturno-umjetničkih socijalističkih praksi u tranzicijskome i postsocijalističkom razdoblju. Bavljenje raznim društvenim skupinama, teorijskim konceptima, samim komunistima, medijima, kulturom, sportom, politikama sjećanja i suvremenim nostalgijama u društvu u drugačije definiranim kronologijama otvorilo je prostor novim koncepcijama i shvaćanjima socijalizma.

Autori: Nikola Baković, Lea Horvat, Goran Krnić i Marko Zubak, Dejan Segić, Dimitrije Birač, Dora Kosorčić, Oszkár Roginer, Anne Madelain, Jelena Đureinović, Tamara Petrović Trifunović i Ivana Spasić

 

CeKaPISarnica, br. 16
ur. Anita Buhin, Igor Duda
5. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Antifašizam - Knjiga sažetaka / 5th International Conference Socialism on the Bench - Antifascism - Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2021.
ISBN 978-953-8278-86-0
e-izdanje

Izdanje je povezano s Petim međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi, koji je na temu Antifašizam održan 30. rujna – 2. listopada 2021. godine. Sadrži raspored i sažetke izlaganja te popis sudionika.

 

CeKaPISarnica, br. 17
Anita Buhin
Yugoslav Socialism "Flavoured with Sea, Flavoured with Salt": Mediterranization of Yugoslav Popular Culture in the 1950s and 1960s under Italian Influence
Srednja Europa, Zagreb, 2022.
ISBN 978-953-8281-70-9

Knjiga se bavi glavnim trendovima u razvoju jugoslavenske popularne kulture 1950-ih i 1960-ih, posebno se fokusirajući na stvaranje i usvajanje specifične vrste “mediteranizacije” u socijalističkoj Jugoslaviji, koja se uvelike oblikovala pod utjecajem talijanskih kulturnih utjecaja. Autorica opisuje na koji su način talijanski kulturni trendovi u popularnoj glazbi, televiziji i modi oblikovali kulturu i svakodnevni život u Jugoslaviji tijekom 1950-ih i 1960-ih godina. Dašak opuštenosti, zabave i ljetovanja te odraz sjaja popularnih zvijezda i primamljivosti novoga životnoga stila bili su nešto što je jugoslavenski socijalizam uspješno prihvatio te čak i na tome gradio sliku o svojoj posebnosti u hladnoratovskom svijetu. Ta specifična jugoslavenska “mediteranizacija”, nastala u vrijeme kada je Jugoslavija intenzivno razvijala svoj turizam, viđena je kao novi oblik jugoslavenske modernosti. Iznimno je važna hrvatska uloga u oblikovanju popularne kulture u Jugoslaviji 1950-ih i 1960-ih. Hrvatska je bila obilježena jadranskom obalom, ljetovanjem i masovnim turizmom, blizinom Italije, prvim televizijskim programom, festivalima zabavne glazbe, mediteranskom kulturom i životnim stilom, i upravo tu društvenu i kulturnu povijest opisuje ova knjiga.

 

CeKaPISarnica, br. 18
Igor Duda
Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.
ISBN 978-953-387-008-3
ISBN 978-953-377-034-5

Višegodišnje iskustvo s radničkim samoupravljanjem u socijalističkoj je Jugoslaviji utjecalo na razvoj društvenog samoupravljanja na adresi stanovanja. Okvir za taj proces bile su mjesne zajednice, 1963. uvedene kao mogućnost, a 1974. kao obaveza. Bile su samoupravno-teritorijalni oblik okupljanja radnih ljudi i građana, birača i potrošača u njihovo slobodno vrijeme i u njihovu susjedstvu. Zamišljene kao servis za bolji život i kvalitetniju svakodnevicu, bile su i platforma za suradnju s organizacijama udruženog rada, samoupravnim interesnim zajednicama i općinom te vježbalište socijalističke izravne demokracije, dakle društveni prostor za organizirano djelovanje građana. Na vrhuncu njihova razvoja u Jugoslaviji je bilo gotovo četrnaest tisuća mjesnih zajednica s tisućama volontera, aktivista i delegata. Njihovu djelatnost knjiga obrađuje iz perspektive društvene povijesti, povijesti svakodnevice i mikrohistorije.

Knjiga je rezultat rada na projektu Mikrosocijalizam (HRZZ).

 

CeKaPISarnica, br. 19
ur. Igor Duda
Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.
ISBN 978-953-8281-97-6
ISBN 978-953-377-029-1

Istražujući društvene odnose i strukture u kasnom socijalizmu autori poglavlja u ovome zborniku pozornost su usmjerili na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama i kućnim savjetima, položaj poduzeća između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, ulogu žene i ženskog aktivizma, položaj i utjecaj partizanskih boraca i njihove udruge te na zaštitu samoupravnih prava i društvenog vlasništva. Pored novih znanja o svakoj pojedinoj temi, autori daju doprinos poznavanju sustava koji su činile društveno-političke i samoupravne zajednice, skupštine općina, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, društvene i društveno-političke organizacije te njihovi mjesni i općinski komiteti, konferencije i odbori, kao i mjesne zajednice te razni aktivi, savjeti i komisije. Primjeri dolaze iz ondašnjih općina Pula, Rovinj, Labin, Karlovac, Duga Resa, Sisak, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Šibenik, zagrebačkih općina i drugih sredina.

Autori: Chiara Bonfiglioli, Anita Buhin, Igor Duda, Tina Filipović, Magdalena Najbar-Agičić, Saša Vejzagić (sadržaj)

Knjiga je rezultat rada na projektu Mikrosocijalizam (HRZZ).

 

CeKaPISarnica, br. 20
ur. Lada Duraković i Andrea Matošević
Antifašizam
Zbornik odabranih radova s Petog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 30. rujna - 2. listopada 2021.

Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.
ISBN 978-953-8281-98-3
ISBN 978-953-3770-28-4

Zbornik radova, proizašao iz Petog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi održanog na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 30. rujna do 2. listopada 2021., predstavlja tematski i problemski presjek izlaganja s konferencije na kojoj se razgovaralo, promišljalo i debatiralo o empirijskim i teorijskim aspektima antifašizma. Tekstovi su pisani u sociološkom, filozofskom, povijesnom, politološkom, antropološkom i kulturološkom ključu. Sadržajna raznorodnost priloga svjedoči ne samo nizu povijesnih rukavaca unutar kojih se ispostavilo vrijednim istraživati i interpretirati temu, već i o nužnosti njezina artikuliranja u suvremenom svijetu.

Autori: Rastko Močnik, Lorena Drakula, Ankica Čakardić, Paul Stubbs, Xavier Bougarel, Branimir Janković, Snježana Koren, Domagoj Račić, Tanja Petrović, Ana Hofman

 

CeKaPISarnica, br. 21
ur. Anita Buhin, Igor Duda
6. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Krize i reforme - Knjiga sažetaka / 6th International Conference Socialism on the Bench - Crises and Reforms - Book of Abstracts
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2023.
ISBN 978-953-377-035-2
e-izdanje

Izdanje je povezano sa Šestim međunarodnim znanstvenim skupom Socijalizam na klupi, koji se na temu Krize i reforme održava 28–30. rujna 2023. godine. Sadrži raspored i sažetke izlaganja te popis sudionika.
 

 

CeKaPISarnica, br. 22
Andrea Matošević
Kolos Jadrana. Industrijski film i brodogradilište Uljanik u drugoj polovici XX. stoljeća
Srednja Europa, Zagreb, 2023.
ISBN 978-953-387-002-1

Kroz niz dokumentarnih filmova, filmskih novosti i emisija smještenih pod sintagmu – industrijski film – i produciranih u luku od neposrednog poraća do današnjih dana, u knjizi se poglavito analiziraju politika i poetika uradaka snimljenih u brodogradilištu Uljanik. Kao jedno od najvećih jadranskih brodogradilišta sa svjetskim renomeom, ono je nerijetko bilo podložno filmskoj pažnji autora poput Hrvoja Sarića, Mladena Femana, Aleksandra Aranđelovića, Branka Bauera, Darka Vizeka, Branka Knezocija, Andreja Korovljeva itd. koji su dinamike, događaje i procese tipične za brodogradnju bilježili shodno vremenu u kojem su snimali, ali i radnim uvjetima koje su zaticali u "gradu unutar grada". Njihova djela čine svojevrstan, do sada u "filmskome gradu" slabo poznat, arhipelag kojim dominiraju teme poput radnih i tehničkih uspjeha, visoke politike, generiranja znanja, samoupravljanja, povezivanja među brodogradilištima, ali i dekadencije radnih uvjeta. Komparativan pristup u knjizi – s industrijskim filmom u ostalim miljeima, ali i brodogradilišnim filmom u ostalim zemljama – ukazuje na niz specifičnosti uradaka snimljenih u Puli.

Knjiga je rezultat rada na projektu "Omladinci, radnici i pisci. Od samoupravne kulture 1960-ih do suvremene postmoderne književnosti".

 

CeKaPISarnica, br. 23
Anita Buhin
Jugoslavenski socijalizam „sa okusom mora, sa okusom soli“. Mediteranizacija jugoslavenske popularne kulture pod talijanskim utjecajem 1950-ih i 1960-ih
Srednja Europa, Zagreb, 2024.
ISBN 978-953-387-013-7

Formativno razdoblje jugoslavenske popularne kulture odigravalo se 1950-ih i 1960-ih, gotovo pa istovremeno s razvojem domaćeg i inozemnog turizma na Jadranu. Stoga ne čudi da su popularno-kulturni motivi toga razdoblja velikim dijelom bili povezani sa zvukovima i slikama mora. Nekima su ti audiovizualni podražaji budili uspomene na ljetovanje na Jadranu, dok su drugima pojačavali želju za prvim odlaskom na more i sanjarenje o takvom životu. Za velik su dio stanovništva simbolizirali ideal obećanog socijalističkog dobrog života, dok su strancima nudili istovremeno poznati i egzotični Mediteran. Konačno, nikada u potpunosti dehumanizirana društvenim odnosima kapitalističkog Zapada, jugoslavenska je imaginacija modernog Mediterana bila okarakterizirana socijalističkim hedonizmom.

 

Radi nabave suizdanja sa Srednjom Europom moguće je kontaktirati izravno izdavača ili knjigu kupiti u web-shopu.