Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Događanja


Suradnici na projektu sastaju se na pulskom Sveučilištu svakih šest mjeseci te raspravljaju o radu na projektu. Afirmirani gosti predavači sudjeluju na sastancima projekta barem jednom godišnje. Suradnici sa svojim izlaganjima nastupaju na znanstvenim skupovima, a u posljednjoj godini projekta (travanj 2017.) organizirat će radionicu za dvadesetak sudionika.

All team members meet at the University of Pula every six months and discuss their work. Established guest lecturers are invited to team meetings at least once a year. Team members attend conferences, while in the last year of the project (April 2017) they will organize a workshop with around twenty participants.

 

Predstavljanje projekta i druga godišnjica CKPIS-a / Presentation of the project and the second anniversary of CKPIS

Predstavljanje projekta javnosti i obilježavanje dvije godine djelovanja CKPIS-a održano je na pulskom sveučilištu u Dvorani Slavka Zlatića (I. Matetića Ronjgova 1, prizemlje) u petak, 11. srpnja 2014., u 18.00 sati, uz sudjelovanje djelatnika CKPIS-a, suradnika na projektu, prorektorice za znanost i drugih gostiju. Pozivnica.

The presentation of the project to the public and the marking of the second anniversary of CKPIS was held at the University of Pula, Slavko Zlatić Hall (I. Matetića Ronjgova 1, groundfloor) on Friday, 11 June 2014, at 6 pm, with the participation of the CKPIS staff, researchers at the project, university vicerector for science and other guests.


 

Prvi sastanak suradnika na projektu / First team meeting

Prvi radni sastanak suradnika održan je u petak i subotu, 11-12. srpnja 2014., na pulskom sveučilištu.

The first team meeting was held on Friday and Saturday, 11-12 July 2014, at the University of Pula.


 

Drugi sastanak suradnika na projektu / Second team meeting

Drugi radni sastanak suradnika održan je u petak i subotu, 12-13. prosinca 2014., na pulskom sveučilištu.

The second team meeting was held on Friday and Saturday, 12-13 December 2014, at the University of Pula.


 

Treći sastanak suradnika na projektu / Third team meeting

Treći radni sastanak suradnika održan je u petak i subotu, 12-13. lipnja 2015., na pulskom sveučilištu. Povezan je s Doktorskom radionicom: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji, a gostujuće predavanje pod naslovom A Superior Worker Praised and Contested: The Mining Milieu in Postwar Socialist Towns održala je Ana Kladnik (Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam).

The third team meeting was held on Friday and Saturday, 12-13 June 2015, at the University of Pula. It was combined with the Docoral Workshop: History of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, and the guest lecture titled A Superior Worker Praised and Contested: The Mining Milieu in Postwar Socialist Towns was delivered by Ana Kladnik (Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam).


 

Socijalizam na klupi 2015. / Socialism on the Bench 2015

Svi suradnici na projektu sa svojim su izlaganjima sudjelovali na Drugom međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi, koji se u organizaciji CKPIS-a održao u Puli 1-3. listopada 2015. godine. Ukupno više od stotinu sudionika izlagalo je na temu Socijalizam: izgradnja i razgradnja.

All members of the research team presented their papers at the 2nd international conference Socialism on the Bench, organized by CKPIS and held in Pula, October 1-3, 2015. More than a hundred participants gave presentations on the topic Socialism: construction and deconstruction.


 

Autor čita autora: Igor Duda i Andrea Matošević

U sklopu programa manifestacije 21. Sa(n)jam knjige u Istri u četvrtak, 10. prosinca 2015., u 12.00 sati u Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja u Puli bit će održano predstavljanje knjiga Andree Matoševića "Socijalizam s udarničkim licem" i Igora Dude "Danas kada postajem pionir". Obje knjige rezultat su rada na projektu Stvaranje socijalističkog čovjeka.

 

 

Gostujuće predavanje: Producing Real Socialism: The Ambiguities of Industrial Labour under Communism

Prof. dr. sc. Ulf Brunnbauer, kao gost projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka, održao je u petak, 18. prosinca 2015., u 17.00 sati u dvorani 17 predavanje pod naslovom Producing Real Socialism: The Ambiguities of Industrial Labour under Communism. Profesor Brunnbauer bavi se poviješću jugoistočne Europe u 19. i 20. stoljeću. Predaje na Sveučilištu u Regensburgu gdje je voditelj Katedre za povijest istočne i jugoistočne Europe. Također je ravnatelj Instituta za istraživanje istočne i jugoistočne Europe (IOS Regensburg).


 

Četvrti sastanak suradnika na projektu / Fourth team meeting

Četvrti radni sastanak suradnika održan je u petak i subotu, 18-19. prosinca 2015., na pulskom sveučilištu.

The fourth team meeting was held on Friday and Saturday, 18-19 December 2015, at the University of Pula.


 

Peti sastanak suradnika na projektu / Fifth team meeting

Peti radni sastanak suradnika održan je u petak i subotu, 8-9. srpnja 2016., na pulskom sveučilištu.

The fifth team meeting was held on Friday and Saturday, 8-9 July 2016, at the University of Pula.


 

Doktorska radionica 2016.

Doktorska radionica Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti održana je u Puli i na Brijunima od 31. kolovoza do 3. rujna 2016., u organizaciji Odsjeka za povijest i CKPIS-a te u suradnji s Humboldtovim sveučilištem u Berlinu, ostvarenoj preko projekata "Changing Representations of Socialist Yugoslavia" (DAAD) i "Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma" (HRZZ). Među 25 sudionika, koji djeluju ili studiraju na desetak europskih sveučilišta i instituta, bilo je devet doktoranda koji su nastupili s temama povezanima sa svojom doktorskom disertacijom. Pozvani predavači bili su prof. dr. sc. Hannes Grandits s Humboldtova sveučilišta u Berlinu i prof. dr. sc Husnija Kamberović s Instituta za istoriju u Sarajevu. Program rada dostupan je na mrežnim stranicama Radionice. Organizacijski odbor činili su doc. dr. sc. Igor Duda te doktorandi i suradnici CKPIS-a i istraživačkog projekta Anita Buhin i Igor Stanić. Radionica je održana drugu godinu zaredom. Planira se sljedeća za godinu 2017., također u terminu krajem kolovoza i početkom rujna.


 

Projekt na V. kongresu hrvatskih povjesničara

Peti kongres hrvatskih povjesničara s temom „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“održan je u Zadru od 5. do 8. listopada 2016. godine (Program i sažeci). Na kongresu je nastupio i projekt „Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma“s posebnom sekcijom „Prakse oblikovanja socijalističkoga čovjeka“. Na kongresu su, osim voditelja projekta Igora Dude, sudjelovali suradnici s projekta: Anita Buhin, Lada Duraković, Teodora Fonović Cvijanović, Boris Koroman, Andrea Matošević, Magdalena Najbar-Agičić, Igor Stanić i Vanessa Vitković Marčeta; a sekciji se kao vanjski član pridružila i Marijana Marinović iz Agencije za odgoj i obrazovanje. Izlaganja su održana u dva dijela, a rasprave su bile objedinjenje na kraju svakoga dijela.


Prvi dio otvorila je Magdalena Najbar-Agičić s izlaganjem pod naslovom „Od pravovjernosti do disidentstva - preobrazbe Naprijeda“ u kojem je naznačila tijek preobrazbe tjednika Naprijed u pravcu disidenstva. Lada Duraković u izlaganju „Estetski odgoj – preduvjet za sretan i čovjeka dostojan život: glazbena nastava u osnovnim školama u Hrvatskoj (1945.-1960.) bavila se glazbenim odgojem u osnovnim školama u prvih petnaest godina socijalističke Jugoslavije i njegovim utjecajem na formiranje socijalističke ličnosti. U izlaganju pod naslovom „Dijalektičko-materijalistička gnoseologija u temeljima obrazovnog sustava samoupravne Jugoslavije“ Marijana Marinović osvrnula se na transformacije i reforme obrazovanja u Jugoslaviji tijekom 1970-ih i 1980-ih. Prvi dio zaokružila je Anita Buhin s izlaganjem pod naslovom „'Kako stvoriti specifičnu jugoslavensku zabavnu emisiju?' Počeci televizijskog programiranja u socijalističkoj Jugoslaviji“ u kojem je prezentirala dio svoje doktorske diertacije, a osvrnula se na početke koncipiranja i programiranja zabavnog programa.    

Drugi krug izlaganja otvorio je Andrea Matošević s izlaganjem „Antropološki pristup moralnoj ekonomiji udarništva“ u kojem se bavio aspektima udarništva i radnog junaštva. Nakon njega, Igor Stanić u izlaganju pod naslovom „Radnici i samoupravljanje u brodogradilištu Uljanik 1960-ih“ prezentirao je istraživanje koje predstavlja dio njegove doktorske disertacije, a u izlaganju se osvrnuo na položaj radnika u samoupravnim tijelima u brodogradilištu sredinom 1960-ih godina. Boris Koroman se u izlaganju „Od informacije i agitacije do kritike samoupravljanja i korporativnog tiska: pogled na uređivačke politike časopisa tvornica i poduzeća u socijalizmu“ bavio analiziranjem tvorničkih novina kao iznimno zahvalnog i zanimljivog povijesnog izvora. Kroatistice Teodora Fonović Cvijanović i Vanessa Vitković Marčeta u zajedničkom izlaganju „Jezik istarske periodike u drugoj polovici 20. stoljeća“ prezentirale su svoje istraživanje u kojem se bave jezičnom i pravopisnom analizom tvorničkih novina. Drugi krug završio je izlaganjem Igora Dude pod naslovom „Solidarnost kao vrlina dobroga jugoslavenskog pionira“ u kojem se osvrnuo na vrline idealnoga lika pionira koje su se odnosile na solidarnost, humanost, nesebičnost, odgovornost i spremnost za suradnju te na pionirske akcije i manifestacije povezane s razvojem ovih vrlina. Ovaj dio izlaganja, jednako kao i prvi zaokružen je komentarima i objedinjenom raspravom.


 

Gostujuće predavanje: Socialist Yugoslavia and Hollywood, 1945-1970

Prof. dr. sc. Karl Kaser, kao gost projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka, održao je u petak, 9. prosinca 2016., u 17.30 sati u dv. 18 Filozofskog fakulteta gostujuće predavanje Socialist Yugoslavia and Hollywood, 1945-1970.
Prof. dr. sc. Karl Kaser profesor je povijesti jugoistočne Europe na Sveučilištu u Grazu (Filozofski fakultet, Institut za povijest, Odsjek za povijest i antropologiju jugoistočne Europe). Bavi se povijesno-antropološkim istraživanjem obitelji, rodbinskih i rodnih odnosa te vizualnom antropologijom. Iz bogatog historiografskog opusa moguće je izdvojiti posljednje dvije monografije: "The Balkans and the Near East. Introduction to a Shared History" (2011) te "Patriarchy after Patriarchy. Gender Relations in Turkey and in the Balkans" (2008). Kao autor i suautor prevođen je na hrvatski jezik, primjerice "Slobodan seljak i vojnik" (1997) te "Popis Like i Krbave 1712. godine" (2003).

 

 

Šesti sastanak suradnika na projektu / Sixth team meeting

Šesti radni sastanak suradnika održan je u petak i subotu, 9-10. prosinca 2016., na pulskom sveučilištu.

The sixth team meeting was held on Friday and Saturday, 9-10 December 2016, at the University of Pula.


 

Radionica Stvaranje socijalističkoga čovjeka

Na Filozofskom fakultetu u Puli od 6. do 8. travnja 2017. održana je radionica "Stvaranje socijalističkoga čovjeka", znanstveni skup u organizaciji uspostavnog istraživačkog projekta "Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma". Kako je navedeno u programu skupa, u radioničkom dijelu deset je suradnika na projektu izložilo rezultate svojih istraživanja koji će biti objavljeni u zborniku čije je uređivanje u završnoj fazi. Održana su i predavanja uglednih pozvanih predavača - Ulf Brunnbauer (Regensburg), Maciej Czerwiński (Krakov), Ivana Dobrivojević (Beograd) i Reana Senjković (Zagreb).


 

Okrugli stol na Kliofestu

Nekoliko suradnika na projektu Stvaranje socijalističkoga čovjeka govorilo je o rezultatima svojih istraživanja na okruglome stolu u sklopu Festivala povijesti Kliofest u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u srijedu, 10. svibnja 2017. godine. Sudjelovali su Igor Duda, Hrvoje Klasić, Snježana Koren i Magdalena Najbar-Agičić.


 

Zadnji sastanak suradnika na projektu, predstavljanje rezultata i zbornika

Zadnji sastanak suradnika na projektu te završno predstavljanje rezultata projekta i predstavljanje zbornika Stvaranje socijalističkoga čovjeka održano je na Filozofskom fakultetu u Puli u petak, 9. lipnja 2017., u 12 sati. Sudjelovali su suradnici na projektu i autori priloga za zbornik, predstavnici izdavača (prof. dr. sc. Damir Agičić uime izdavačke kuće Srednja Europa i prorektorica prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić uime Sveučilišta) te voditelj projekta i urednik zbornika.


 

Doktorska radionica 2017.

Treću godinu zaredom održana je ljetna Doktorska radionica u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta u Puli i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Od 30. kolovoza do 2. rujna 2017. deset je doktoranada i šest predavača izlagalo i raspravljalo na temu Novi čovjek za socijalističko društvo. Ove godine predavanja su se temeljila na rezultatima upravo završenog trogodišnjeg istraživačkog projekta Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Doktorandi su pristigli sa sveučilišta i instituta u Beogradu, Glasgowu, Grazu, Iaşiju, Nottinghamu, Parizu, Pragu, Sarajevu, Sofiji i Zagrebu.


 

Predstavljanja knjiga, okrugli stolovi... / Book promotions, round tables...

Igor Duda, Danas kada postajem pionir i Andrea Matošević, Socijalizam s udarničkim licem - Autor čita autora, 21. Sa(n)jam knjige u Istri, Pula, 10.12.2015. (autori)

Igor Duda, Danas kada postajem pionir - Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, 15.12.2015. (Tanja Petrović i autor)

Igor Duda, Danas kada postajem pionir - KGZ, Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Zagreb, 28.1.2016. (Damir Agičić, Snježana Koren, Maša Kolanović i autor)

Andrea Matošević, Socijalizam s udarničkim licem - Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 29.1.2016. (Sanja Potkonjak, Reana Senjković i autor)

Tribina Povijesno-etnološka istraživanja socijalističke prošlosti, Festival povijesti Kliofest, NSK, Zagreb, 13.5.2016. (Snježana Koren, Andrea Matošević, Reana Senjković, Sanja Potkonjak)

Igor Duda, Danas kada postajem pionir - Gradska knjižnica Rijeka, Rijeka, 16.5.2016. (Damir Agičić, Mila Orlić i autor)

Igor Duda, Danas kada postajem pionir - Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 24.11.2016. (Ildiko Erdei, Radina Vučetić, Ana Panić i autor)

Okrugli stol Stvaranje socijalističkoga čovjeka, Festival povijesti Kliofest, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,  10.5.2017. (Igor Duda, Hrvoje Klasić, Snježana Koren, Magdalena Najbar-Agičić)

Andrea Matošević, Socijalizam s udarničkim licem - Muzej Jugoslavije, Beograd, 31.5.2017. (Reana Senjković i autor)

Stvaranje socijalističkoga čovjeka: završno predstavljanje rezultata projekta i predstavljanje zbornika, Filozofski fakultet, Pula, 9.6.2017. (suradnici na projektu i autori priloga za zbornik, prof. dr. sc. Damir Agičić uime izdavačke kuće Srednja Europa, prorektorica prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić uime Sveučilišta, voditelj projekta i urednik zbornika)

 

Aktivnosti oko zbornika Stvaranje socijalističkoga čovjeka nastavile su se i po završetku projekta.
PULA - Okrugli stol o zborniku održan je kao dio programa Trećega međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi krajem rujna 2017. uz sudjelovanje Tanje Petrović, Borisa Koromana kao jednoga od autora te urednika Igora Dude.
BEOGRAD - Beogradsko predstavljanje zbornika održano je u ponedjeljak, 9. listopada 2017., u 19.00 sati u Narodnoj biblioteci Srbije. O zborniku su govorili Ana Petrov, Ivana Dobrivojević Tomić, Srđan Radović i urednik Igor Duda.
ZAGREB - Zagrebačko predstavljanje zbornika održano je u četvrtak, 2. studenog 2017., u 19.30 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. O zborniku su govorili Damir Agičić, Snježana Koren, Željko Krušelj i urednik Igor Duda.
LJUBLJANA - Ljubljansko predstavljanje zbornika održano je u sklopu okrugloga stola Istraživanje jugoslavenskoga socijalizma: nova izdanja CKPIS-a koji je održan u Znanstveno-istraživačkom centru Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, u organizaciji tamošnjeg Instituta za kulturalne studije i studije sjećanja u utorak, 28. studenog 2017. O zborniku su govorili Tanja Petrović, izdavač Damir Agičić, autori poglavlja Andrea Matošević, Anita Buhin i Boris Koroman te autor i urednik Igor Duda.