Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Arhiva događanja 2019./2020.

6. Doktorska radionica CKPIS-a i FFPU-a

U organizaciji CKPIS-a i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli od 26. do 29. kolovoza 2020. održana je 6. Doktorska radionica čija je ovogodišnja tema bila Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990. Nažalost, sudionici se nisu mogli okupiti u Puli, ali program je uspješno održan preko sveučilišnog sustava za učenje na daljinu te je djelomično bio otvoren za širu javnost. Pozvani predavači bili su Tvrtko Jakovina, Maroje Mrduljaš, Ivan Obadić i Paul Stubbs, a doktorandi su pristigli sa sveučilišta i instituta u Birminghamu, Budimpešti/Beču, Durhamu, Parizu, Pragu, Varšavi i Zagrebu. Organizacijski odbor činili su Igor Duda, Anita Buhin i Tina Filipović.


 

Predstavljanje zbornika o prehrani u socijalističkoj Jugoslaviji

U suradnji CKPIS-a i Radija Rojc u srijedu, 1. srpnja 2020., u 12 sati u emisiji Dnevni u eteru predstavljen je zbornik radova Brotherhood and Unity at the Kitchen Table: Food in Socialist Yugoslavia čiji su urednici Ruža Fotiadis, Vladimir Ivanović i Radina Vučetić, a izdavač Srednja Europa iz Zagreba. O knjizi su govorile urednice Ruža Fotiadis i Radina Vučetić te Igor Duda kao jedan od autora. Razgovor je moderirala Anita Buhin. Emisija se može poslušati online.

 

Predavanje CKPIS-a: Lada Duraković, Glazba kao odgojno sredstvo u formiranju socijalističkog čovjeka

Lada Duraković (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, MA i CKPIS) na Youtube kanalu CKPIS-a govori o svojoj knjizi Glazba kao odgojno sredstvo u formiranju „socijalističkog čovjeka“: nastava glazbe u osnovnim školama u Hrvatskoj (1945-1965) (Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2019., Muzikološke studije br. 21, CeKaPISarnica br. 13, ISBN 978-953-6090-63-1). Polusatno izlaganje objavljeno je 12. lipnja 2020. i zamjena je za predstavljanje knjige koje je proljetos trebalo biti održano na pulskom sveučilištu u redovitom programu CKPIS-a.

 

Na Kliofestu predstavljen zbornik 3. Socijalizma na klupi

Na Festivalu povijesti Kliofest 2020., koji je održan od 12. do 15. svibnja, ove godine iznimno samo na internetu, izv. prof. dr. sc. Igor Duda je kao urednik izdanja predstavio zbornik Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. Zbornik je objavljen u rujnu 2019. i tada je prvi put predstavljen na Četvrtom međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi. Sadrži odabrane radove s prethodnog skupa, trećeg Socijalizma na klupi, čiji su autori Milivoj Bešlin, Ivana Hanaček, Boris Mosković, Magdalena Najbar-Agičić, Edvin Pezo, Nemanja Radonjić, Ivan Smoljan i Nikolina Rusac, Milan Sovilj, Tatjana Šarić i Marijana Jukić. Zajedničko je izdanje izdavačke kuće Srednja Europa i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a objavljen je kao 12. svezak Biblioteke CeKaPISarnica. Video je dostupan na festivalskom Youtube kanalu.

 

Predavanje Ankice Čakardić: Poput udara groma: Crtice o Rosi Luxemburg

U ciklusu javnih predavanja CKPIS-a gostovala je doc. dr. sc. Ankica Čakardić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U petak, 24. siječnja 2020., u 18.00 sati na Filozofskom fakultetu, u Dvorani Slavka Zlatića (Ronjgova 1, prizemlje, čitaonica) održala je predavanje pod naslovom Poput udara groma: Crtice o Rosi Luxemburg.

Rosa Luxemburg jedna je od najposebnijih ličnosti u povijesti socijalističkog pokreta. Jedna je od onih autorica/autora na koje se često pozivamo u najrazličitijim prilikama, ali koje se veoma rijetko čita, prevodi, o kojima se rijetko piše. Bila je socijaldemokratkinja, komunistkinja, revolucionarka, antiratna aktivistkinja, jedna od vodećih političarki Druge internacionale. Luxemburg je autorica koju posebno ocrtava, da se poslužimo njezinim riječima, "svijet neograničenih mogućnosti". Na predavanju je bilo riječi o životu, teoriji i politici Rose Luxemburg, o Rosi Luxemburg u Jugoslaviji, te o aktualnosti njezina nasljeđa.

Ankica Čakardić je zaposlena kao docentica i nositeljica Katedre za socijalnu filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Članica je uredništva izdanja "The Complete Works of Rosa Luxemburg" pri izdavačkoj kući Verso. Autorica je monografije "Ustajte prezrene na svijetu – tri eseja o Rosi Luxemburg" i knjige "Sablasti tranzicije – socijalna historija kapitalizma".

 

Predstavljanje knjige Hrvoja Klasića

Umjesto redovitog programa na Sveučilištu, u suradnji s 25. Sa(n)jam knjige u Istri u sklopu sajamskog programa 11. prosinca 2019. predstavljena je knjiga Hrvoja Klasića "Mika Špiljak. Revolucionar i državnik". Uz autora, nastupila je novinarka Mirjana Rakić, a razgovor je moderirao Andrea Matošević.

 

Predavanje Danijele Lugarić Vukas: Prehrana kao metafora od sovjetskog socijalizma do (post)sovjetskog kapitalizma:  "Knjiga o ukusnoj i zdravoj hrani"

Svoj ciklus javnih predavanja u ovoj akademskoj godini CKPIS započeo je s dr. sc. Danijelom Lugarić Vukas, docenticom na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je u ponedjeljak, 18. studenog 2019., u 17.00 sati na Filozofskom fakultetu, u Dvorani Slavka Zlatića (Ronjgova 1, prizemlje, čitaonica) održala predavanje pod naslovom Prehrana kao metafora od sovjetskog socijalizma do (post)sovjetskog kapitalizma: "Knjiga o ukusnoj i zdravoj hrani".

Kuharice (kuharske knjige) samo su naizgled trivijalni dokumenti povijesti, koji su se zbog banalnosti / fundamentalnosti / vezanosti uz sferu niske ženske svakodnevice doista dugo nalazili, kako navodi Jelena Ivanišević (2017), u mrtvom kutu humanističkih i društvenih istraživanja. Ovo im izlaganje prilazi kao intrigantnim sredstvima moralnog podučavanja u, s jedne strane, kultiviranju ideala kućanice i, s druge, u društvenom oblikovanju ukusa. Izlaganje će kroz analizu načina reprezentacije aktivnosti kuhanja i konstrukcije prehrambenih ideala analizirati u višemilijunskoj nakladi tiskanu sovjetsku kuharicu „Knjiga o ukusnoj i zdravoj hrani“, i to u dijakronijskoj perspektivi: 1939., 1952., 1984. i 2016. Budući da su te godine ujedno i politički zanimljivi momenti u (post)sovjetskoj povijesti, analizom kuharica konceptualno će se osvijetliti oblici društvenosti i promjenjiva težišta političke, ekonomske i kulturne moći od razvijenog i kasnog socijalizma do kapitalizma.

Danijela Lugarić docentica je na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti te predstojnica Zavoda za znanost o književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Polja proučavanja: ruske književne i kulturalne teorije, Lav Tolstoj, Oktobarska revolucija, književnost i kultura kasnog socijalizma (druga polovica 20. stoljeća), reprezentacije žena i majčinstva u književnosti, na filmu i popularnoj kulturi te poetika pamćenja, svjedok i svjedočenje na razmeđi (sovjetskih) mitova i traume. Autorica je i urednica nekoliko knjiga te urednica "Biblioteke L" književno-znanstvenih studija.

 

Četvrti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi

U organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 26. do 28. rujna 2019. održava se četvrti dvogodišnji međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi. Ovogodišnja tema – Kontinuiteti i inovacije – upućuje na prijelazna obilježja socijalističkoga društva koje je sadržavalo značajke prošlosti i budućnosti, kapitalističkog građanskog i utopijskog komunističkog društva. Zanima nas stoga na što su se komunisti po dolasku na vlast mogli ili morali osloniti, što su zadržali i prilagodili, što su inovativnoga ostvarili i koliko je novoga preživjelo, prenijelo se u postsocijalizam i ondje postalo dobrodošlom baštinom ili neželjenim teretom. U središtu interesa prijavljenih izlaganja je socijalistička Jugoslavija, no mnogi sudionici govorit će i o širem europskom prostoru.

Gotovo 90 sudionika održat će svoja izlaganja u 14 tematskih sekcija, na okruglim stolovima i plenarnim predavanjima. Sudionici dolaze iz 14 zemalja: Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Danska, Francuska, Italija, Mađarska, Norveška, Njemačka, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija, Švicarska i Hrvatska.

Plenarna predavanja održat će pozvani predavači – tri ugledne znanstvenice: Muriel Blaive s Instituta za istraživanje totalitarnih režima u Pragu (Popular Opinion and Surveillance Practices under Communism: The Czechoslovak Case in its Central-European Context), Marie-Janine Calic sa Sveučilišta u Münchenu (Tito's Yugoslavia in the Age of Détente) i Catherine Samary, umirovljena profesorica Sveučilišta Paris-Dauphine (The Anti-capitalist Stakes: Why, Where, How? From Past to Present Communist “Concrete Utopias”).

Na okruglim stolovima bit će predstavljena nova izdanja: novi zbornik CKPIS-a pod naslovom Komunisti i komunističke partije: politike, akcije debate, novi broj koparskog časopisa Acta Histriae s temom The Yugoslav Laboratory of Political Innovation te niz izdanja Hrvatskog državnog arhiva. Tema jednog od okruglih stolova bit će istraživački projekt Mikrosocijalizam.

Službeni jezici skupa su hrvatski (i međusobno razumljivi jezici) i engleski. Izlaganja su otvorena za javnost. Dio programa prenosit će Radio Rojc (radio.rojc.eu) koji je ujedno i medijski pokrovitelj skupa.

Program i Knjiga sažetaka dostupni su na stranici skupa. Foto album također.

 

5. Doktorska radionica CKPIS-a i FFPU-a

Petu godinu zaredom održana je ljetna Doktorska radionica u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta u Puli i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Od 28. do 31. kolovoza 2019. izlagalo se i raspravljalo na temu Industrijska društva kasnoga socijalizma:
europske usporedbe
. Grupu od dvadesetak sudionika činili su doktorandi, predavači i gosti sa sveučilišta i instituta u Grazu, Konstanzu, Kopru, Ljubljani, Pragu, Regensburgu, San Diegu, Sarajevu, Skopju, Splitu, Zagrebu i Puli. Predavači su bili Ulf Brunnbauer, Rory Archer, Andrea Matošević i Igor Duda. Ovogodišnja radionica organizirana je u suradnji s projektom "Opasan zaokret nakon ideološke krutosti: preispitivanje jugoslavenske 1989.", pokrenutim na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu. Tematski je također bila bliska dvama projektima CKPIS-a: "Zaborav i sjećanje na industrijski rad na Jadranu: istarski slučaj" te "Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam)".