Doktorska radionica 2020.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

DOKTORSKA RADIONICA
Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990.

Pula, 26-29. kolovoza 2020.

 

Rokovi 6. Doktorske radionice
do 15.3.2020. objava poziva
do 15.5.2020. prijava sudionika

Više informacija uskoro!