Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

Trajanje projekta
15. lipnja 2014. – 14. lipnja 2017. 

Voditelj projekta
izv. prof. dr. sc. Igor Duda

Financiranje
Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ UIP-11-2013-1718)

Ustanova
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS)

Opis projekta
Koncept stvaranja „novoga čovjeka“ tijekom dvadesetoga se stoljeća propitivao i ponavljao u različitom političkom i zemljopisnom okruženju. U žarištu ovoga znanstvenoga projekta nalazi se jedan od zasebnih povijesnih slučajeva: nastojanja jugoslavenskih vlasti u stvaranju novoga socijalističkog čovjeka poslije Drugoga svjetskog rata, posebno u Hrvatskoj kao jednoj od jugoslavenskih republika. Socijalistički su se građani i građanke isprva suočili s društvom izrazito usmjerenim prema Sovjetskome Savezu, no stanje se ubrzo izmijenilo i usmjerilo prema jugoslavenskome modelu samoupravljanja i tržišnoga socijalizma. Dugo razdoblje u trajanju od četiri i pol desetljeća (1945-1990.) zahtijeva posebnu pozornost zbog promjena koje su se događale u političkome sustavu: od oblikovanja koncepta socijalističkoga čovjeka do njegove djelomične razgradnje. Hrvatska umnogome predstavlja izvrsnu studiju slučaja u istraživanju jugoslavenskoga društva, a u ovome se projektu razmatra u jugoslavenskome kontekstu te – kada god je to potrebno – i u širem povijesnom okviru koji obuhvaća druga socijalistička društva kojima su upravljale komunističke stranke. Profil suradnika na projektu jamči analizu socijalističkoga čovjeka u njegovim ili njezinim raznim oblicima: od djetinjstva do umirovljenja, u radu te u dokolici i sportu, kao stvaratelja i primatelja kulture, od teoretskih ideala visoke politike do uspješne ili problematične prakse. Suradnici obrađuju širok izbor pisanih, vizualnih i usmenih izvora te ih interpretiraju koristeći složenu multidisciplinarnu metodologiju koja uključuje političku, gospodarsku, društvenu i kulturnu povijest, društvenu i kulturnu antropologiju, kulturalne studije i lingvistiku. Cilj je projekta baciti novo svjetlo na razdoblje i temu koji su u hrvatskim i ostalim postjugoslavenskim humanističkim znanostima i dalje nedovoljno istraženi.