Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorska radionica 2017.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

DOKTORSKA RADIONICA
Novi čovjek za socijalističko društvo

Pula, 30. kolovoza – 2. rujna 2017.

Treću godinu za redom organiziramo trodnevnu ljetnu doktorsku radionicu. Godine 2015. tema je bila Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji, a 2016. Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti. Protekle dvije radionice održane su u Puli i na Brijunima uz sudjelovanje kolegica i kolega, profesora i doktoranada, iz Beograda, Berlina, Firence, Giessena, Hamburga, Kopra, Münchena, Potsdama, Regensburga, Sarajeva, Skopja, Zagreba i Pule. Ovogodišnja tema povezana je s istraživačkim projektom Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Nekoliko suradnika na projektu održat će predavanja, a zanima nas kako doktorandi vide oblikovanje i ideološko usmjeravanje jugoslavenskog i drugih socijalističkih društava u drugoj polovici 20. stoljeća.

POZIV ZA SUDJELOVANJE
PRIJAVNI OBRAZAC
Rok: 15. svibnja 2017.

PROGRAM

Organizacijski odbor
izv. prof. dr. sc. Igor Duda
Igor Stanić, doktorand
Anita Buhin, doktorandica

Zahvaljujemo na potpori
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet

Zahvaljujemo na suradnji
Studentski centar Pula