Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorska radionica 2019.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

DOKTORSKA RADIONICA
Industrijska društva kasnoga socijalizma: europske usporedbe

Pula, 28–31. kolovoza 2019.

Petu godinu za redom organiziramo trodnevnu ljetnu doktorsku radionicu. Godine 2015. tema je bila Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji, 2016. Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti, 2017. Novi čovjek za socijalističko društvo, a 2018. Jugoslavija i globalna 1968.: konteksti, perspektive, odjeci. Radionicu smo do sada povezivali s različitim projektima: jedne godine s projektom Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (voditelj izv. prof. dr. sc. Igor Duda, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, potpora HRZZ), a više puta s multilateralnom suradnjom pokrenutom iz Berlina. Ove godine surađujemo s projektom Opasan zaokret nakon ideološke krutosti: preispitivanje jugoslavenske 1989. (prof. dr. sc. Hannes Grandits, Humboldtovo sveučilište u Berlinu, potpora DAAD) te će na radionici sudjelovati stručnjaci umreženi u projekt koji dolaze sa sveučilišta i instituta u Beogradu, Berlinu, Kopru, Sarajevu, Skopju, Zagrebu i Puli. Proteklih godina radionica je bilježila izvrstan odaziv te su, pored onih iz spomenutih gradova, na njoj sudjelovali i doktorandi iz Beča, Firence, Ghenta, Giessena, Glasgowa, Graza, Hamburga, Iaşija, Montreala, Münchena, Nottinghama, Pariza, Potsdama, Praga, Regensburga, Sofije i Warwicka.

Nakon Drugoga svjetskog rata proces brze industrijalizacije uvelike je promijenio ekonomsku i društvenu strukturu socijalističkih društava u Europi. Dotad dominantno poljoprivredna društva, poput onih u Jugoslaviji i zemljama Sovjetskoga bloka, unutar jedne generacije postaju industrijska, a državna politika planskom ekonomijom ili tržišnim socijalizmom nastoji održati važnost industrijske proizvodnje, time i položaj emancipirane radničke klase kao ključnog segmenta društvene strukture. Vrijede li ove postavke i za godine kasnoga socijalizma te na koji se način provode u djelo i s kojim posljedicama u posljednjem desetljeću jednostranačke komunističke vladavine, ključna su pitanja za snimak stanja u socijalističkim društvima pred kraj njihova postojanja. Putem izlaganja doktoranada i pozvanih predavača Doktorska radionica tražit će odgovore o stupnju razvijenosti socijalističkih društava, ekonomskim kretanjima i reformskim nastojanjima, nezaposlenosti, zaposlenosti i produktivnosti rada, očekivanjima radnika te pripremljenosti za velike promjene koje će uslijediti prelaskom na tržišno poslovanje i privatizaciju gospodarstva. Nadalje, radionicu će zanimati što je značilo biti industrijskim radnikom osamdesetih godina, koliko industrija utječe na identitet pojedinaca i životnih sredina, te koja je uloga sindikata i drugih organizacija u sve češćim sivim zonama između građana i države. Sigurnost radnog mjesta, životni standard i kvaliteta života, slobodno vrijeme, sudjelovanje u potrošačkoj kulturi te aktivnosti u području kulturnoga života radnika također su dobrodošle radioničke teme. Očekuje se da će izlaganja i rasprave pridonijeti novim spoznajama te komparativnim uvidima u europska društva kasnoga socijalizma.

Predavači
Ulf Brunnbauer, Rory Archer, Andrea Matošević, Igor Duda

Organizacijski odbor
izv. prof. dr. sc. Igor Duda
dr. sc. Anita Buhin
Tina Filipović, doktorandica

Zahvaljujemo na potpori
Filozofski fakultet u Puli

Zahvaljujemo na suradnji
Studentski centar Pula

Radio Rojc
Najava radionice: Igor Duda
Razgovor: Dragana Modrić, Karlo Jurak
Razgovor: Rory Archer

 

Call in English