Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Socijalizam na klupi 2015.

Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi
SOCIJALIZAM: IZGRADNJA I RAZGRADNJA
Pula, 1-3. listopada 2015.

POZIV NA SUDJELOVANJE

Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi s temom Socijalizam: izgradnja i razgradnja želi povezati socijalistička i postsocijalistička iskustva u Europi te obuhvatiti jugoslavenske, postjugoslavenske i europske teme. Održava se 2015. godine, na 70. obljetnicu uspostave socijalističke Jugoslavije i na 25. godišnjicu prvih višestranačkih izbora u jugoslavenskim republikama koje su uskoro potom postale neovisne države. Godina 1945. i godina 1990. i u širem su europskom povijesnom kontekstu označile početak uspostavljanja poratnih državno-socijalističkih režima i vrhunac procesa njihova urušavanja. Skup se stoga fokusira na teme, žarišta i probleme koji se u Europi otvaraju početkom komunističke vladavine i uvođenjem socijalizma na nizu područja: od posebnosti socijalističkoga društvenog i ekonomskog modela, njegove unutarnje i vanjske politike određene postojanjem hladnoratovskih i unutarnjih ideoloških neprijatelja, do koncepta masovnosti i društvene jednakosti, ideje o novome čovjeku te primjene načela modernosti i odgovarajućih kulturnih politika. Pored usmjerenosti na formativne procese i njihove različite artikulacije, od političkih do umjetničkih, naš je cilj upozoriti i na složenost pojava koje nastaju razgradnjom socijalizma. Krećući od početka osamdesetih godina, tzv. dekadentnog socijalizma i njegovih sivih zona, gospodarske i društvene krize, sve do uvođenja tržišnoga gospodarstva i parlamentarne demokracije, raspada socijalističkih federacija te oblikovanja koncepta "tranzicije" u devedesetima, razgradnja socijalizma također otvara različite istraživačke teme. Razdoblje postsocijalizma i tranzicije s temama kulturnih "zaostataka", artikulacijama u novome kontekstu te reprezentacijama socijalističkoga vremena u književnosti, medijima, filmu i kulturi uopće također su obuhvaćeni temom razgradnje socijalizma.

Obavijesti
28.1.2015. - Objavljen je poziv za sudjelovanje na skupu. Rok za prijavu: 1. travnja 2015.
7.7.2015. - Objavljen je raspored izlaganja na skupu.
16.9.2015. - Objavljen novi raspored izlaganja.
17.9.2015. - Objavljena Knjiga sažetaka (e-publikacija, pdf).
28.9.2015. - Objavljen konačni raspored izlaganja (pdf). Knjiga sažetaka se ne ažurira.

Program skupa
PROGRAM 28.9. (pdf)

Knjiga sažetaka
KNJIGA 17.9. (pdf)

Fotografije
Facebook PHOTO ALBUM

Organizator
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

Organizacijski odbor
Lada Duraković, predsjednica
Boris Koroman, tajnik
Chiara Bonfiglioli
Igor Duda
Andrea Matošević
Igor Stanić

Kontakt
ckpis.conf@gmail.com

Mjesto održavanja skupa
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ivana Matetića Ronjgova 1 - Preradovićeva 1, Pula

Smještaj
Hotel Veli Jože, Bečka 9, Pula

Zahvaljujemo na potpori
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe

Objavljeni radovi
Chiara Bonfiglioli, Boris Koroman, ur., Socijalizam: izgradnja i razgradnja. Zbornik odabranih radova s Drugog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, Pula, 1-3. listopada 2015., Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017. CeKaPISarnica