Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Događanja

Tijekom provođenja projekta Mikrosocijalizam planirana su predstavljanja projekta i njegovih rezultata, znanstveni skup u Puli 2022. i druga događanja.

 

Predstavljanja projektnih knjiga i gostujuća predavanja krajem 2023. i početkom 2024.

Poslije prvoga predstavljanja dvaju izdanja u Puli krajem rujna 2023., Igor Duda je kao voditelj zaključenoga projekta Mikrosocijalizam nastavio promovirati autorsku knjigu Socijalizam na kućnom pragu i zbornik Mikrosocijalizam.

SARAJEVO – Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 26. listopada 2023. održao je predavanje Mjesna zajednica: aktiviranje susjedstva u jugoslavenskom društvenom samoupravljanju, dok su istoga dana o autorskoj knjizi i zborniku na predstavljanju govorili Husnija Kamberović i Edin Omerčić (najava predstavljanja, najava predavanja, vijest s fotografijama).

BEOGRAD – U Kulturnom centru Beograda 7. studenog 2023. o knjizi Socijalizam na kućnom pragu, pored moderatorice Ane Panić i autora, govorile su Radina Vučetić i recenzentica Ivana Dobrivojević Tomić (najava, foto, video). Dva dana kasnije Igor Duda je na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju održao predavanje „Nigdje nema idealne mjesne zajednice, ali…“: o praksi društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih (najava, foto, video), a raspravu je moderirao Pavle Antonijević.

ZAGREB – Predstavljanje knjige Socijalizam na kućnom pragu, kao i zbornika Mikrosocijalizam, u Zagrebu je održano 30. studenog 2023. u 20 sati u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, uz sudjelovanje Snježane Koren, Josipa Mihaljevića i Damira Agičića te autora i urednika Igora Dude (najava, foto, objava HRZZ-a).

LJUBLJANA – Socijalizam na kućnom pragu predstavljen na Institutu za suvremenu povijest (Inštitut za novejšo zgodovino) 7. prosinca 2023. u 17.30 sati, uz sudjelovanje recenzentica Ivane Dobrivojević Tomić i Tanje Petrović te Marka Zajca i autora (najava).

SKOPJE - Igor Duda održao je na Institutu za nacionalnu povijest (Institut za nacionalna istorija) u Skopju 12. prosinca 2023. u 10.30 sati predavanje Od samoorganizacije do samodoprinosa: mjesne zajednice i društveno samoupravljanje u Jugoslaviji (najava). Domaćin i moderator bio je Petar Todorov.

RIJEKA - Dio trodnevnog programa otvaranja nove Gradske knjižnice Rijeka bio je i razgovor naslovljen Povjesničar u gostima: Igor Duda i “Socijalizam na kućnom pragu” koji je održan 22. prosinca 2023. u 18 sati (najava programa, najava razgovora). Razgovor je vodio Kristian Benić.

PULA - Karlo Držaić, Saša Vejzagić i autor Igor Duda predstavili su Socijalizam na kućnom pragu u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc 25. siječnja 2024. (najava, foto, Jutarnji list, Istra24).

Na zagrebačkom Interliberu, održanom od 7. do 12. studenog 2023., na štandu Srednje Europe najprodavanija knjiga bila je Socijalizam na kućnom pragu, a među najprodavanijima se našao i zbornik Mikrosocijalizam.

O medijskom praćenju promocije projektnih knjiga više na stranici Projekt u medijima.

 

Premijerno predstavljanje projektnih knjiga

Na Šestom međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi, koji se održava u Puli od 28. do 30. rujna 2023., bit će po prvi put predstavljene knjige koje su rezultat rada na istraživačkom projektu Mikrosocijalizam koji je od 2018. do 2023. financirala Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ). Knjige su objavljene u rujnu 2023. kao suizdanje Srednje Europe iz Zagreba i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, u Biblioteci CeKaPISarnica sveučilišnog Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Više o izdanjima moguće je pročitati na stranicama projekta.

U četvrtak, 28. rujna, u 18.30 sati bit će predstavljen zbornik Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih koji je uredio Igor Duda. O zborniku će govoriti recenzent Goran Musić (Sveučilište u Beču), Damir Agičić kao izdavač, autori poglavlja Chiara Bonfiglioli, Anita Buhin, Tina Filipović, Magdalena Najbar-Agičić i Saša Vejzagić te Igor Duda kao autor dvaju poglavlja i urednik.

Dan kasnije, u petak, 29. rujna, u 19.00 sati predstavlja se znanstvena monografija Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji, četvrta autorska knjiga Igora Dude, voditelja projekta Mikrosocijalizam. U promociji sudjeluju recenzentice Ivana Dobrivojević Tomić (Institut za suvremenu povijest, Beograd) i Tanja Petrović (ZRC Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Ljubljana), Damir Agičić uime izdavača te autor knjige.
Mjesto održavanja obje promocije je dvorana Pula na Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Pula, Preradovićeva 1 (novija zgrada). Događaji su otvoreni za javnost i svi ste dobrodošli!

 

Tribina Yugoslav microsocialism in the 1970s and 1980s

U organizaciji Sveučilišta Maynooth iz Irske (The Maynooth Centre for European and Eurasian Studies, Jean Monnet Centre of Excellence, MU Social Sciences Institute) 8. lipnja 2023. održana je online tribina pod naslovom Yugoslav microsocialism in the 1970s and 1980s (video). S polusatnim izlaganjima nastupili su Igor Duda (Local communities and citizen participation in Yugoslav social self-management in the 1970s and 1980s) i Tina Filipović (War veteranship in late socialist Croatia: SUBNOR and its engagement in everyday politics on the micro level), a domaćin tribine i moderator bio je John Paul Newman.

 

Okrugli stol: Rezultati istraživačkog projekta Mikrosocijalizam

Istraživački projekt Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam, HRZZ IP-01-2018-5394) primiče se svome kraju. Suradnici se okupljaju na zadnjem radnom sastanku poslije kojega će u srijedu, 5. travnja 2023., u 12.00 sati u Dvorani Slavka Zlatića, u prizemlju Filozofskoga fakulteta u Puli, za javnost održati okrugli stol na kojem će govoriti o tijeku istraživanja, polazištima i konačnim rezultatima. (Snimka okruglog stola dostupna je na Youtube kanalu CKPIS-a.)

Nastupit će suradnice i suradnici dr. sc. Chiara Bonfiglioli (Sveučilišni koledž u Corku), dr. sc. Anita Buhin (Sveučilište Nova u Lisabonu), Tina Filipović (Sveučilište u Puli), izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić (Sveučilište Sjever), dr. sc. Saša Vejzagić, Tomislav Branđolica (Sveučilište u Zagrebu) i voditelj projekta prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište u Puli).

Projekt Mikrosocijalizam provodi se od studenog 2018. s osnovnim ciljem istraživanja društvenih odnosa i struktura kasnoga socijalizma iz perspektive mikropovijesti te društvene, kulturne, političke i ekonomske povijesti. Pozornost je bila usmjerena na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama, zaštitu samoupravnih prava i društvenoga vlasništva, javnu sigurnost, općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, položaj organizacija udruženog rada između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku u samoupravnim interesnim zajednicama, ulogu žene i ženskoga aktivizma te na položaj i utjecaj boraca i njihove veteranske organizacije. Teme su obrađivane na primjeru odabranih tadašnjih općina (Pula, Rovinj, Labin, Karlovac, Duga Resa, Sisak, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Osijek, Šibenik, zagrebačke općine) koje su kao studije slučaja povezane sa širim kontekstom Hrvatske i Jugoslavije. Svaka tema smještena je komparativno u dvije općine, a mjesne zajednice su istražene šire od tog okvira.

Iza projektnog tima brojni su radni sati u arhivima i knjižnicama, izlaganja na znanstvenim skupovima, gostujuća predavanja i objavljeni radovi, a uskoro se očekuju znanstvena monografija i završni zbornik radova. Više o projektu i rezultatima, uključujući poveznice na radove i snimke izlaganja, može se pronaći na mrežnim stranicama.

Uzimajući u obzir prethodni uspostavni istraživački projekt Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (Socijalistički čovjek), istekom istraživačkog projekta Mikrosocijalizam, koji je četiri godine bio povezan s programom Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, ove godine završava desetogodišnji ciklus pripreme i provođenja projekata koje je pri sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) vodio prof. dr. sc. Igor Duda uz potporu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

 

Tina Filipović na HRZZ-ovom PhD Caféu

Na četvrtom PhD Caféu, održanom u Book Caffeu Dnevni Boravak u Rijeci 21. ožujka 2023., doktorandica Tina Filipović, uz još četvero doktoranada iz različitih znanstvenih disciplina, predstavila je svoje doktorsko istraživanje Položaj i utjecaj SUBNOR-a u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih: primjeri općina Labin i Sisak. Istraživanje je financirano u sklopu HRZZ-ova Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti, a provodi se u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i HRZZ-ova projekta Mikrosocijalizam na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. PhD Café organizira Hrvatska zaklada za znanost u svrhu promocije doktoranada i njihovih istraživanja široj publici, u nešto manje formalnoj atmosferi, a više informacija može se pronaći na stranici PhD Café – HRZZ.

 

Mikrosocijalizam na ASEEES-ovim konferencijama

Radnim i financijskim planom projekta Mikrosocijalizam predviđeno je sudjelovanje po dvoje istraživača na trima godišnjim konferencijama udruge Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES) koje se održavaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz voditelja projekta, koji organizira i prijavljuje panele s govornicima, diskutantima i moderatorima, predviđeno je da svakoga puta nastupi po netko od troje doktoranada ili poslijedoktoranada, koji od početka sudjeluju u radu projekta ili su na njemu i zaposleni, te tako steknu iskustvo sudjelovanja i izlaganja na velikom znanstvenom skupu u inozemstvu, kao i povezivanja u međunarodnom akademskom okruženju.

Godine 2018. u Bostonu, na 50. godišnjoj konferenciji, na panelu Yugoslav socialism in the local community sudjelovali su Anita Buhin (Culture to the Workers: Implementation of Cultural Policies in Self-Management Communities of Interests of Culture) i Igor Duda (Self-management in the neighbourhood: Yugoslav socialism and its active citizens), uz Tanju Petrović (ZRC SAZU, Ljubljana), diskutanta Patricka H. Pattersona (University of California, San Diego) i moderatora Nikolaya Raykova Karkova (SUNY Cortland). Godinu kasnije San Francisco je bio domaćin 51. godišnje konferencije na kojoj su panel Yugoslav self-management in a municipality: political, economic and social insights činili Saša Vejzagić (Market and the City: Symbiosis of a Construction Company and Local Administration in Yugoslavia on the Case of Čakovec and Građevinski Kombinat Međimurje (1960s-1980s)) i Igor Duda (Local communities and Yugoslav self-management: Everyday practices in Croatia in the 1980s) te Ana Kladnik (Hannah Arendt Institute for Totalitarianism Studies, TU Dresden), diskutant Patrick H. Patterson (UCSD) i moderatorica Robin E. Smith (Sveučilište u Leidenu).

Uslijedila su sudjelovanja na daljinu 2020. i 2021. godine. Najprije je u Washingtonu i online održana 52. godišnja konferencija na kojoj su na panelu Post-revolutionary anxieties: partisan veterans in socialist Yugoslavia and in post-socialism nastupili Tina Filipović (Partisan War Veterans in Their Postwar Struggles in Croatia in the 1970s and 1980s) i Igor Duda (Irreplaceable Revolutionary Seniors?: The Enthusiasts in the Local Communities in Yugoslavia in the 1970s and 1980s) te izvan projekta Vjeran Pavlaković (Sveučilište u Rijeci), Ana Kladnik (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana), diskutantica Mila Dragojević (Sewanee: University of the South) i moderator Florian Bieber (Sveučilište u Grazu). Uslijedilo je još jedno sudjelovanje na daljinu na panelu Microhistories of Yugoslav socialism: ethnicity, class and gender in Croatia and Slovenia in the 1970s and 1980s u sklopu 53. godišnje konferencije koja se održavala u New Orleansu i online. S temama proizašlima iz Mikrosocijalizma nastupili su Chiara Bonfiglioli (Reading state socialist archives intersectionally: women’s ‘double militancy’ in Varaždin) i Igor Duda (Comrades despite diversities: cooperation among the local communities in Yugoslavia in the 1970s and 1980s), a panel su upotpunili Rory Archer (Sveučilište u Konstanzu i Sveučilište u Grazu), diskutantica Brigitte Le Normand (University of British Columbia) i moderatorica Maša Kolanović (Sveučilište u Zagrebu).

Konačno, u posljednoj godini projekta, u studenom 2022. na 55. godišnjoj konferenciji u Chicagu održan je panel Alienation or self-management: labor and social relations in Yugoslav socialism koji su činili Tina Filipović (Veterans between Precariousness and Prosperity: The Structure of Benefits and its Local Repercussions in Late Socialist Croatia), treća mlađa suradnica na projektu koja je sudjelovala uživo na ovom nizu skupova čime je ispunjen cilj iz radnoga plana, Igor Duda (Rights without Obligations?: Practicing and Protecting Social Self-management in Croatia in the 1970s and 1980s), petu godinu zaredom ujedno i organizator panela, te Oskar Opassi (ZRS Kopar), diskutanti Ulf Brunnbauer (IOS Regensburg) i Patrick H. Patterson (UCSD), kao i moderator Goran Musić (Sveučilište u Beču).

Organizator panela i suradnici na projektu zahvaljuju svim sudionicima, diskutantima i moderatorima te kolegicama i kolegama koji su od 2018. do 2022. pratili izlaganja i sudjelovali u raspravama.

 

Mikrosocijalizam: jugoslavenske usporedbe

U organizaciji istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam) u četvrtak i petak, 27. i 28. listopada 2022., na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u prostoru Studentskog doma, održan je međunarodni znanstveni skup Mikrosocijalizam: jugoslavenske usporedbe (program, fotografije, Newsletter). Svi suradnici na projektu nastupili su s rezultatima svojih istraživanja te ih u raspravama povezivali s izlaganjima pozvanih kolegica i kolega koji se također bave mikrohistorijom i različitim aspektima društvene povijesti Jugoslavije. Na skupu su sudjelovali Rory Archer (Sveučilište u Grazu), Chiara Bonfiglioli (Sveučilišni koledž u Corku), Tomislav Branđolica (Sveučilište u Zagrebu), Ulf Brunnbauer (IOS Regensburg), Anita Buhin (Sveučilište Nova u Lisabonu), Ivana Dobrivojević Tomić (Institut za savremenu istoriju, Beograd), Igor Duda (Sveučilište u Puli), Tina Filipović (Sveučilište u Puli), Ana Kladnik (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana), Josip Mihaljević (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Goran Musić (Sveučilište u Beču), Magdalena Najbar-Agičić (Sveučilište Sjever, Koprivnica), Tanja Petrović (ZRC SAZU, Ljubljana), Jelka Piškurić (Študijski center za narodno spravo, Ljubljana), Jure Ramšak (ZRS Kopar), Saša Vejzagić (Zagreb) i Sara Žerić (IOS Regensburg). Dan nakon skupa održan je sastanak suradnika na projektu. Konačni rezultati projekta očekuju se u travnju 2023. godine.

 

8. Doktorska radionica

Magdalena Najbar-Agičić bila je među četvero pozvanih predavača na 8. Doktorskoj radionici: Mikrohistorija socijalizma i postsocijalizma, koja je od 24. do 27. kolovoza 2022. održana u Puli u organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli. Najbar-Agičić je za dvadesetak sudionika radionice održala predavanje Local Media in Yugoslav Socialism, utemeljeno na svojim istraživanjima na projektu Mikrosocijalizam. Uz projekt je vezan i Organizacijski odbor koji su i ove godine činili Igor Duda, Anita Buhin, Tina Filipović i Sara Žerić. Izlaganja sudionika i rasprave bili su prilika za usporedbu rezultata projekta sa sličnim mikrohistorijskim temama i istraživanjima socijalističkog razdoblja.

 

Gostovanje na Leibnizovu institutu za studije istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu

Leibnizov institut za studije istočne i jugoistočne Europe (IOS) u Regensburgu, Katedra za povijest jugoistočne i istočne Europe Sveučilišta u Regensburgu, njihova Doktorska škola i Ulf Brunnbauer, kao konzultant na projektu Mikrosocijalizam (HRZZ), 13. srpnja 2022. bili su domaćini predstavljanja odabranih i trenutnih rezultata rada na istraživanju mikrostruktura jugoslavenskog socijalizma. Poslije uvodnih riječi U. Brunnbauera i voditelja projekta Igora Dude, s izlaganjima su na daljinu nastupili Anita Buhin ("Culture as the substance and the way of life and work": the example of two factories), Chiara Bonfiglioli (State socialist women's organisations and their activism on health and contraception) i Magda Najbar-Agičić (Local media in socialism: politics and community) te uživo Saša Vejzagić (Managing a large industrial system and formation of local markets in the 1970s Yugoslavia), Tina Filipović (Social welfare policy and benefits for partisan veterans in late socialist municipalities) i I. Duda (Wishes, needs or deeds? Financing of local communities in Yugoslavia from the 1960s to the 1980s). Rasprava s prisutnima u publici na institutu i online također je vođena hibridno. Iza CKPIS-a i IOS-a višegodišnja je uspješna projektna suradnja.

 

Gostovanje na Inštitutu za novejšo zgodovino u Ljubljani

Istraživači na projektu Mikrosocijalizam nastupili su 16. lipnja 2022. na Inštitutu za novejšo zgodovino u Ljubljani, u programu Zgodovina na Špici. Voditelj projekta Igor Duda održao je pozvano predavanje pod naslovom "We are all good people." Local Communities in Yugoslavia between Action and Bureaucracy [video], dok su na panelu Socialistično samoupravljanje v občini sa svojim izlaganjima nastupile Tina Filipović ("Prisutni u svim zbivanjima": SUBNOR u političkom i društvenom životu općine u kasnom socijalizmu, video) i Anita Buhin ("Kulturološki fenomeni jednog giganta": samoupravni preobražaj kulture u brodogradilištu Uljanik, video). Na panelu su sudjelovali i Jelka Piškurić te diskutant Jurij Hadalin i moderator Blaž Štangelj. Moderatorica predavanja bila je Ana Kladnik na čiji je poziv i ostvareno gostovanje u Ljubljani.

 

Predavanje Igora Dude u Ljetnom semestru CKPIS-a

Ovogodišnji ciklus online predavanja Ljetni semestar CKPIS-a zaključio je Igor Duda s temom Mjesne zajednice: samokritika u završnici jugoslavenskog socijalizma. Predavanje je održano u utorak, 7. lipnja 2022., u 18.00 sati u virtualnoj dvorani.
SAŽETAK - Godine 1988. oko 12 tisuća mjesnih zajednica u općinama širom Jugoslavije bilo je na prekretnici između 25 godina duge povijesti svojeg ustavnog postojanja i nove društvene reforme koja je zemlju trebala pripremiti za budućnost. Jesu li čovječnost i solidarnost te upravljanje radnika i građana zajedničkim interesima i potrebama do tada bili ostvareni i jesu li to bile vrijednosti koje je i dalje trebalo promicati? Analize uloge mjesnih zajednica iz posljednjih godina socijalizma pokazuju što im se tada zamjeralo, što ih je kočilo, kakva je bila kritika njihova djelovanja i s kojom je namjerom upućivana te koji su bili prijedlozi za poboljšanje i prilagodbu društvenog samoupravljanja i socijalističke izravne demokracije novim uvjetima.

 

Predavanje Igora Dude na skupu Everyday Life in State-Socialist Societies

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u organizaciji Rosa Luxemburg Foundation Southeast Europe i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, od 12. do 15. svibnja 2022. održan je međunarodni znanstveni skup Everyday Life in State-Socialist Societies  (program). Pozvana predavanja održali su Marsha Siefert (CEU), Martha Lampland (UCSD) i Igor Duda čija je tema Social self-management as a leisure activity in socialist Yugoslavia (video) bila povezana s istraživanjem na projektu Mikrosocijalizam. Ustanove partneri u organizaciji skupa bili su Fakultet za sociologiju i socijalni rad Sveučilišta Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Međunarodni institut za društvenu povijest (IISG, Amsterdam),  Leibnizov Institut za studije istočne i jugoistočne Europe (IOS, Regensburg), Odjel za rodne studije i Odjel za povijest Srednjoeuropskog sveučilišta (CEU, Beč i Budimpešta).

 

Predavanje Anite Buhin u Ljetnom semestru CKPIS-a

U ciklusu online predavanja Ljetni semestar CKPIS-a, s temom (Ne)uspjesi samoupravnog preobražaja kulture na lokalnoj razini, nastupila je Anita Buhin, naslovna poslijedoktorandica na pulskom sveučilištu i suradnica na projektu Mikrosocijalizam.  Predavanje je održano u utorak, 12. travnja 2022., u 18.00 sati u virtualnoj dvorani.
SAŽETAK - Pitanje sudjelovanja radnika u kulturi, kako u njezinome stvaranju tako i u konzumiranju kulturnih sadržaja, jedno je od ključnih pitanja jugoslavenske kulturne politike koje se već od 1950-ih pokušavalo riješiti tzv. demokratizacijom kulture. Polazište ovog predavanje bit će promjene u kulturi koje dolaze s novim Ustavom 1974. godine i donošenjem Zakona o udruženom radu 1976., koji su predvidjeli tzv. samoupravni preobražaj kulture kroz osnivanje samoupravnih interesnih zajednica (SIZ) kulture i uspostavljanja slobodne razmjene rada između kulturnih radnika i radnika u OUR-ima materijalne proizvodnje i građana u mjesnim zajednicama. Na primjeru dviju općina, Pule i Karlovca, obje s važnom industrijom poput Uljanika i Jugoturbine, analizirat će se uspjesi i neuspjesi ovog najradikalnijeg zahvata u demokratizaciju kulturne politike u drugoj polovici 1970-ih i 1980-ih.

 

Četvrti radni sastanak

Poslije više online konzultacija i rasprava svi suradnici istraživačkog projekta Mikrosocijalizam okupili su se u Puli 8. i 9. travnja 2022. na četvrtom radnom sastanku. Točno godinu dana prije kraja projekta, koji se provodi od studenog 2018., usklađen je rad na dovršetku istraživanja te aktivnosti oko objavljivanja radova i organizacije završnog znanstvenog skupa.

 

Predavanje Tomislava Branđolice na Fakultetu hrvatskih studija

Tomislav Branđolica gostovao je 30. ožujka 2022. na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je na diplomskom studiju povijesti održao predavanje pod naslovom Svakodnevica u Savezu komunista: politički rad u zagrebačkim općinskim komitetima 1974.-1990. Kolega Branđolica se kao istraživač projektu priključio 2021. te preuzeo temu sigurnosti, općenarodne obrane i društvene samozaštite na području Osijeka i Zagreba.

 

Predavanje Tine Filipović u Ljetnom semestru CKPIS-a

Druga su tema Ljetnog semestra CKPIS-a, ciklusa online predavanja kojim se ove godine obilježava deseta godišnjica rada Centra, bile Političke prakse SUBNOR-a i lokalni aktivizam boraca u kasnome socijalizmu, o čemu je govorila Tina Filipović, doktorandica na projektu Mikrosocijalizam. Predavanje je održano u utorak, 29. ožujka 2022., u 18.00 sati u virtualnoj dvorani.
SAŽETAK - U ovome će predavanju biti prikazane osnovne karakteristike političke djelatnosti partizanskih veterana i njihova participacija, odnosno aktivizam u političkom i društvenom životu općina u 1970-ima i 1980-ima. Na primjerima SUBNOR-a Labina i Siska analizirat će se borački zahtjevi, prijedlozi, protesti i kritike upućene lokalnim i republičkim strukturama moći, i tako pružiti detaljniji uvid u položaj i utjecaj ove društveno-političke organizacije u jugoslavenskome socijalističkom društvu.

 

Predavanje Igora Dude na e-Tribini Odsjeka za povijest FFPU

U sklopu e-Tribine, mjesečnog programa javnih predavanja Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, 28. siječnja 2022. nastupio je Igor Duda koji je govorio na temu Samoupravljači, gostioničari i centri moći. O odlukama i akcijama mjesnih zajednica u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih. SAŽETAK – Mjesne zajednice bile su zamišljene kao protuteža birokratizaciji i otuđenju, kao proširene obitelji i mjesta primjene socijalističke izravne demokracije. Djelujući u svojem susjedstvu građani su u mjesnim zajednicama preuzimali ulogu koju im je namijenio sustav društvenog samoupravljanja – prije svega sudjelovanje u planiranju, odlučivanju i raspodjeli sredstava. U tome nisu sve sredine bile jednako uspješne, a bolje je bilo ondje gdje su pojedinci svoje slobodno vrijeme ulagali u rad za opće dobro. Međutim, i pored zborova građana i referenduma, ponekad su samoupravljanje ometali osobni interesi i neočekivani centri moći… Ovo predavanje o procesu odlučivanja i akcijama mjesnih zajednica temelji se na arhivskim, novinskim, statističkim, televizijskim i filmskim izvorima. Donosi rezultate istraživanja unutar četverogodišnjega projekta Mikrosocijalizam (HRZZ). Predavanje je bilo povod za intervju objavljen u Glasu Istre.

 

5. Socijalizam na klupi

Većina suradnika na projektu nastupila je sa svojim izlaganjima na Petom međunarodnom znanstvenom skupu Socijalizam na klupi / Socialism on the Bench, koji je na temu Antifašizam i u organizaciji CKPIS-a Sveučilišta u Puli održan putem Zooma od 30. rujna do 2. listopada 2021. godine. Izlaganja su održana u tri sekcije: Upotrebe ratnog naslijeđa / Uses of military heritage, Feminizam / Feminism te Tisak i strip / Press and Comics. Popis izlaganja dostupan je na stranici Skupovi i predavanja.

 

6. Kongres hrvatskih povjesničara

Svi suradnici na projektu sudjelovali su na Šestom kongresu hrvatskih povjesničara, održanom u organizaciji Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci od 29. rujna do 2. listopada 2021. godine. Izlaganja su bila okupljena u sekciju Mikrosocijalizam: lokalne prakse jugoslavenskog socijalizma. Dvoje sudionika i dio publike priključili su se putem Zooma. Popis izlaganja dostupan je na stranici Skupovi i predavanja.

 

7. Doktorska radionica

Mikrohistorija socijalizma bila je tema 7. Doktorske radionice Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) i Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Puli, održane od 25. do 28. kolovoza 2021. na pulskom sveučilištu, uz prisutnost dvadesetak sudionika. Doktorandice i doktorandi, koji su bili sudionici ovogodišnje radionice, polaze poslijediplomske studije povijesti ili bliskih humanističkih i društvenih znanosti na trinaest sveučilišta (North Carolina – Chapel Hill, Princeton, Oxford, Giessen, Köln, Regensburg, Prag, Varšava, Pečuh, Bologna, Ljubljana, Zagreb, Beograd).

Ovogodišnja tema potekla je iz istraživačkoga projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam), koji financira Hrvatska zaklada za znanost i kojim se promatraju društveni, kulturni, politički i ekonomski procesi na mikrorazini, u općinama koje su odabrane kao studije slučaja. Međutim, izlaganja na radionici obrađivala su prostor i vrijeme šire od onoga određenoga projektom. Mikropovijesni pogled u niz studija slučaja iz srednje i istočne Europe, u razdoblje od sredine dvadesetoga stoljeća do postsocijalizma, bio je prilika za komparaciju i kontekstualizaciju te povezivanje rezultata projekta s istraživanjima poslijediplomskih studenata.

Predavači Chiara Bonfiglioli (Microhistories of aktivi žena: finding women's agency in the archives, 1950s-1970s), Anita Buhin (Culture from below: selfmanagerial transformation of culture on the local level), Saša Vejzagić (Formation of large production companies and the effects of the associated labour on their consolidation) te voditelj projekta i radionice Igor Duda (In pursuit of direct socialist democracy: local communities in Yugoslavia in the 1970s and 1980s) predstavili su dosadašnje rezultate istraživanja koja provode u sklopu projekta Mikrosocijalizam.

Organizacijski odbor činili su Igor Duda, Anita Buhin, Tina Filipović, Sara Žerić i gostujući student Nemanja Stanimirović (Central European University, Erasmus+ Traineeship). Financijsku potporu pružili su Sveučilište i Filozofski fakultet, a organizatori se posebno zahvaljuju Studentskom centru i osoblju Studentskog doma, u čijim je zatvorenim i otvorenim prostorima radionica održana, te Povijesnom i pomorskom muzeju Istre. Na mrežnoj stranici radionice dostupne su poveznice na program, fotografije i video priloge.

 

Radionica o rezultatima istraživanja

Uz sudjelovanje svih istraživača i konzultanta prof. dr. sc. Ulfa Brunnbauera 13. srpnja 2021. održana je interna online radionica projekta na kojoj su izloženi posljednji rezultati i radovi čije se objavljivanje očekuje u znanstvenim časopisima. Višesatna rasprava bila je vrijedan putokaz za uređivanje radova i usmjeravanje nastavka istraživanja.

 

Mikrosocijalizam na Kliofestu

Za program ovogodišnjeg Festivala povijesti Kliofest, koji se od 11. do 14. svibnja 2021. održava virtualno i u prostoru NSK u Zagrebu, snimljen je razgovor o istraživanju dviju projektnih tema. Voditelj projekta Igor Duda razgovarao je s Anitom Buhin i Sašom Vejzagićem o djelovanju općinskih samoupravnih interesnih zajednica za kulturu te o velikim poduzećima, njihovu položaju u lokalnoj zajednici i odnosu s općinskim vlastima. Video pod naslovom Istraživanja na projektu Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam) premijerno je prikazan na Youtube kanalu Kliofesta 11. svibnja.

 

Predavanje Christiana A. Nielsena u Ljetnom semestru CKPIS-a

Christian Axboe Nielsen, istraživač na projektu i izvanredni profesor na Sveučilištu u Aarhusu u Danskoj, nastupio je 5. svibnja 2021. u sklopu ciklusa javnih predavanja Ljetni semestar CKPIS-a. Na predavanju pod naslovom The Security Exercises “Nothing should surprise us” – a view from the municipal level in Osijek and surrounding municipalities govorio je o sustavu općenarodne obrane i društvene samozaštite (ONO I DSZ) i akcijama Ništa nas ne smije iznenaditi (NNNI) te o primjeni toga modela civilne zaštite u Osijeku i okolici 1970-ih i 1980-ih. Osijek je jedna od studija slučaja projekta Mikrosocijalizam.

 

Mikrohistorija socijalizma i Muzej susjedstva Trešnjevka

S obzirom na zajedničko zanimanje za prošlost lokalnih zajednica, bilo putem muzeološkog prikupljanja i obrade predmeta i sjećanja ili putem znanstvenog istraživanja povijesti odozdo u socijalističkom razdoblju, uspostavljena je suradnja projekta Mikrosocijalizam s Muzejom susjedstva Trešnjevka na kojem od 2018. radi kustoski kolektiv BLOK iz Zagreba, uz financiranje Europskog socijalnog fonda. Na zajedničkoj radionici 28. travnja 2021. sudjelovali su članovi oba projektna tima.

 

Predavanje Chiare Bonfiglioli u Ljetnom semestru CKPIS-a

Chiara Bonfiglioli, istraživačica na projektu i predavačica rodnih i ženskih studija na Sveučilišnom koledžu Cork u Irskoj, nastupila je 24. ožujka 2021. u sklopu ciklusa javnih predavanja Ljetni semestar CKPIS-a. Na predavanju pod naslovom Microhistories of labour and gender in socialist Yugoslavia: the case of Duga Resa govorila je o vrijednosti arhivskih izvora za mikrohistoriju rada i roda na primjeru djelovanja Konferencije za društvenu aktivnost žena (KDAŽ) u Dugoj Resi, tamošnjoj industriji i općinskim tijelima od šezdesetih godina nadalje. Duga Resa jedna je od studija slučaja projekta Mikrosocijalizam.

 

Gostovanje u Rijeci: Mikrohistorija socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Dio projektnog tima virtualno je 20. siječnja 2021. gostovao kod izv. prof. dr. sc. Vjerana Pavlakovića na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u programu EPK2020 Memoryscapes. U izlaganjima je bilo riječi o djelovanju samoupravnih interesnih zajednica za kulturu, odnosu općinskih vlasti i velikih poduzeća, aktivnostima boračke organizacije kao jednog od čuvara sjećanja na NOB te o interakciji građana unutar naselja, u mjesnoj zajednici kao najmanjoj samoupravnoj jedinici. Pod zajedničkim naslovom Mikrohistorija socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih održana su četiri izlaganja: Anita Buhin – Samoupravni preobražaj kulture na lokalnoj razini, Saša Vejzagić – Općina i građevinsko poduzeće: slučaj Čakovec, Tina Filipović – Međunarodna i regionalna suradnja SUBNOR-a Zajednice općina Rijeka, Igor Duda – Mjesna zajednica kao proširena obitelj. Snimka se može pogledati na Youtube kanalu organizatora.

 

 

Treći radni sastanak

Poslije kraćih online sastanaka projektnog tima u travnju, srpnju i rujnu ove godine, 26. listopada i 2. studenog 2020. održan je treći redoviti godišnji sastanak projekta. Pored organizacijskih pitanja znatna je pozornost posvećena izlaganjima suradnika i raspravi o svim istraživačkim temama. Prilagođavajući se pandemijskim okolnostima suradnici su se u virtualnu dvoranu uključili iz Pule, Labina, Zagreba, Aarhusa i Corka.

 

Socijalizam na klupi: okrugli stol

U sklopu programa 4. međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, koji je na temu Kontinuiteti i inovacije održan u Puli 26-28. rujna 2019., u sveučilišnoj Svečanoj dvorani Tone Peruško održan je okrugli stol na kojem su suradnici na projektu govorili o svojim istraživanjima i radu tijekom prve projektne godine. Također su predstavili studije slučaja, odnosno općine koje će biti primjeri mikrohistorijskog pristupa projektnim temama. Osim sudionika skupa, okrugli stol su u izravnom prijenosu mogli pratiti i slušatelji Radija Rojc (FM i stream), a zvučni zapis dostupan je na internetu.

 

Drugi radni sastanak

Drugi radni sastanak suradnika na projektu održan je na Filozofskom fakultetu u Puli u srijedu, 25. rujna 2019. godine.

 

Predstavljanje projekta

U srijedu, 19. prosinca 2018., u 10 sati u Dvorani Slavka Zlatića na Filozofskom fakultetu u Puli održano je predstavljanje istraživačkog projekta Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam). Rad na projektu upravo je započeo, a do studenog 2022. financirat će ga Hrvatska zaklada za znanost. Poslije pozdrava dekanice Filozofskog fakulteta Klare Buršić-Matijašić, projekt su predstavili voditelj Igor Duda te suradnici Chiara Bonfiglioli, Anita Buhin, Tina Filipović, Magdalena Najbar-Agičić, Christian Axboe Nielsen i Saša Vejzagić. Više o događaju na stranici Projekt u medijima.

 

Prvi radni sastanak

Prvi radni sastanak svih suradnika na projektu održan je na Filozofskom fakultetu u Puli u utorak, 18. prosinca 2018. godine.