Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Radovi

Plan objavljivanja istraživačkog projekta Mikrosocijalizam (HRZZ) uključuje monografiju o mjesnim zajednicama, zbornik o svim temama i studijama slučaja te još dvadesetak izvornih znanstvenih radova u časopisima.

 

Knjige

Igor Duda
Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.
ISBN 978-953-387-008-3 (Srednja Europa)
ISBN 978-953-377-034-5 (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
CeKaPISarnica, br. 18

Višegodišnje iskustvo s radničkim samoupravljanjem u socijalističkoj je Jugoslaviji utjecalo na razvoj društvenog samoupravljanja na adresi stanovanja. Okvir za taj proces bile su mjesne zajednice, 1963. uvedene kao mogućnost, a 1974. kao obaveza. Bile su samoupravno-teritorijalni oblik okupljanja radnih ljudi i građana, birača i potrošača u njihovo slobodno vrijeme i u njihovu susjedstvu. Zamišljene kao servis za bolji život i kvalitetniju svakodnevicu, bile su i platforma za suradnju s organizacijama udruženog rada, samoupravnim interesnim zajednicama i općinom te vježbalište socijalističke izravne demokracije, dakle društveni prostor za organizirano djelovanje građana. Na vrhuncu njihova razvoja u Jugoslaviji je bilo gotovo četrnaest tisuća mjesnih zajednica s tisućama volontera, aktivista i delegata. Njihovu djelatnost knjiga obrađuje iz perspektive društvene povijesti, povijesti svakodnevice i mikrohistorije.

Radi nabave moguće je kontaktirati izravno izdavača ili knjigu kupiti u web-shopu.

 

ur. Igor Duda
Mikrosocijalizam. Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2023.
ISBN 978-953-8281-97-6 (Srednja Europa)
ISBN 978-953-377-029-1 (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
CeKaPISarnica, br. 19

Istražujući društvene odnose i strukture u kasnom socijalizmu autori poglavlja u ovome zborniku pozornost su usmjerili na ulogu građana kao samoupravljača u mjesnim zajednicama i kućnim savjetima, položaj poduzeća između ekonomije i politike, kulturno stvaralaštvo i kulturnu politiku, lokalne medije koji stvaraju sliku o zajednici, ulogu žene i ženskog aktivizma, položaj i utjecaj partizanskih boraca i njihove udruge te na zaštitu samoupravnih prava i društvenog vlasništva. Pored novih znanja o svakoj pojedinoj temi, autori daju doprinos poznavanju sustava koji su činile društveno-političke i samoupravne zajednice, skupštine općina, organizacije udruženog rada, samoupravne interesne zajednice, društvene i društveno-političke organizacije te njihovi mjesni i općinski komiteti, konferencije i odbori, kao i mjesne zajednice te razni aktivi, savjeti i komisije. Primjeri dolaze iz ondašnjih općina Pula, Rovinj, Labin, Karlovac, Duga Resa, Sisak, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Šibenik, zagrebačkih općina i drugih sredina.

Sadržaj zbornika: Igor Duda, Mikrosocijalizam ili što je dovoljno malo? Društveno samoupravljanje između općine, mjesne zajednice i kućnog savjeta; Saša Vejzagić, Poslovne strategije kao čimbenici odnosa velikog industrijskog poduzeća i lokalne zajednice: Građevni kombinat Međimurje i Industrogradnja od sredine 1960-ih do kraja 1980-ih godina; Anita Buhin, Samoupravni preobražaj kulture u praksi: mikroperspektiva Karlovca i Pule; Magdalena Najbar-Agičić, Položaj lokalnog tiska u samoupravnom socijalizmu na primjerima Karlovačkog tjednika i Glasa Podravine; Chiara Bonfiglioli, "Dopisi najčešće lutaju po kućnim ladicama": ženski aktivizam u KDAŽ-u 1970-ih godina; Tina Filipović, Borački prioriteti i autoriteti: SUBNOR u lokalnoj zajednici 1970-ih i 1980-ih godina; Igor Duda, Društveni pravobranilac samoupravljanja: istarska i dalmatinska iskustva

Radi nabave moguće je kontaktirati izravno izdavača ili knjigu kupiti u web-shopu.

 

Radovi u časopisima

Saša Vejzagić, "Tržište i grad: Simbioza poduzeća i općine u Jugoslaviji na primjeru Građevnog kombinata Međimurje – Čakovec (1963.-1981.)", Politička misao, 3, 57, 2020., 121-149, link [Market and the City: Symbiosis Between an Enterprise and a Municipality in Yugoslavia – the Case of Construction Enterprise GK Međimurje from Čakovec (1963-1981)]

Christian Axboe Nielsen, "Decentralizacija organa unutarnjih poslova u SR Hrvatskoj", Politička misao, 3, 57, 2020., 174-191, link [Decentralization of the Organs of Internal Affairs in the Socialist Republic of Croatia]

Igor Duda, "'Radim sve što treba.' Aktivisti u mjesnim zajednicama u Jugoslaviji 1970-ih i 1980-ih", Časopis za suvremenu povijest, 3, 52, 2020., 731-758, link [’I’m Doing all that’s Needed.’ Activists in Local Communities in Yugoslavia during the 1970s and 1980s]

Magdalena Najbar-Agičić, "Položaj lokalnih medija u socijalističkoj Hrvatskoj kao kontekst razvoja Glasa Podravine", Podravina, 38, 19, 2020., 77-90, link [The Position of Local Media in Socialist Croatia as a Context for the Development of Glas Podravine]

Tina Filipović, "Osnutak, struktura i djelovanje boračke organizacije na lokalnoj razini: Općinski odbor SUBNOR-a Labin", Časopis za suvremenu povijest, 1, 53, 2021., 43-68, link [The Founding, Structure, and Activities of a Resistance Organisation on the Local Level: The Municipal Committee of the Federation of Veterans’ Associations of the People’s Liberation War of Yugoslavia in Labin]

Anita Buhin, "Samoupravni preobražaj kulture kroz delegatsku prizmu: primjer Samoupravne interesne zajednice kulture općine Pula 1974.-1990.", Časopis za suvremenu povijest, 2, 53, 2021., 467-487, link [Self-Managing Transformation of Culture through  the Prism of Delegates: The Example of the Pula Self-Managing Community of Interest 1974–1990]

Chiara Bonfiglioli, "State socialist women’s organizations within Yugoslav factories: a case study of local activism in the Duga Resa cotton mill", Social History, 1, 47, 2022., 85-104, link

Tina Filipović, "SUBNOR-ove politike i prakse sjećanja na NOR u sisačkim proslavama", Historijski zbornik, 2, 74, 2021., 389-408, link [SUBNOR’s policies and practices of remembering NOR in Sisak celebrations]

Anita Buhin, "(Ne)uspjesi samoupravnog preobražaja kulture u općini Karlovac (1974-1990)", Historijski zbornik, 2, 74, 2021., 409-429, link [Successes and failures of self-managerial transformations of culture in Karlovac municipality (1974-1990)]

Magdalena Najbar-Agičić, "Karlovački tjednik – lokalne novine u socijalizmu", Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 2, 53, 2021., 255-276, link [Karlovački tjednik – a Local Newspaper in Socialism]

Chiara Bonfiglioli, Sara Žerić, "Working Class Women’s Activism in Socialist Yugoslavia: An Exploration of Archives from Varaždin, Croatia", Comparative Southeast European Studies, 1, 70, 2022., 80-102, link

Magdalena Najbar-Agičić, "Ključni trenuci Hrvatskog proljeća u ogledalu lokalnog tiska – na primjeru Glasa Podravine, Varaždinskih vijesti i Karlovačkog tjednika", Podravina, 41, 21, 2022., 50-62, link [Key Moments of the Croatian Spring in the Mirror of the Local Press – on the Example of Glas Podravine, Varaždinske Vijesti and Karlovački Tjednik]

Saša Vejzagić, "Persistent centralisation of decision-making in the age of industrial atomisation and self-management on the case of construction company Industrogradnja Zagreb (1966-1980)", Business History, published online, March 2023, link

Chiara Bonfiglioli, Sara Žerić, "Debating Abortion and Contraception in Socialist Yugoslavia: A Microhistorical Perspective", Narodna umjetnost, 1, 60, 2023., 147-162, link

Anita Buhin "'Kulturni fenomeni dvaju giganata': samoupravna kultura u brodogradilištu Uljanik i tvornici turbina Jugoturbina 1970-ih i 1980-ih", Časopis za suvremenu povijest, 1, 55, 2023., 93-111, link ["Cultural phenomena of two giants": self-management culture in the Uljanik shipyard and the Jugoturbina turbine factory in the 1970s and 1980s]

Tina Filipović, "Politička aktivnost SUBNOR-a u 1970-ima i 1980-ima na primjeru općina Labin i Sisak", Historijski zbornik, 1, 76, 2023., 153-176, link [Political activity of SUBNOR in the 1970s and 1980s on the example of the municipalities of Labin and Sisak]

Saša Vejzagić, "Ekonomska stabilizacija kao zaključak jugoslavenskog socijalističkog projekta u studijama slučaja: Industrogradnja i GK Međimurje 1980.-1985.", Podravina, 22, 44, 2023., 52-68, link

 

Ostalo

Tina Filipović, 7. Doktorska radionica Mikrohistorija socijalizma, Historijski zbornik, 1, 74,  2021., 191–194, link
Tina Filipović, Tagungsbericht: Microhistories of Socialism. 7th Doctoral Workshop, H-Soz-Kult, 4.11.2021., link
Sara Žerić, Tagungsbericht: Microhistories of Socialism and Postsocialism, H-Soz-Kult, 21.1.2023., link