Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorska radionica 2022.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest i
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

8. DOKTORSKA RADIONICA
Mikrohistorija socijalizma i postsocijalizma

Pula, 24-27. kolovoza 2022.

Od 2015., svake godine krajem ljeta, u Puli se održava Doktorska radionica za polaznike poslijediplomskih studija povijesti i bliskih znanosti. Prošle i ove godine temu radionice povezujemo s istraživačkim projektom Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (Mikrosocijalizam), koji financira Hrvatska zaklada za znanost i kojim se promatraju društveni, kulturni, politički i ekonomski procesi jugoslavenskog kasnog socijalizma na mikrorazini. Prošle godine tema radionice imala je uži vremenski raspon, ali sada obuhvaća razdoblje od 1920-ih do 2020-ih, stotinu godina socijalizma i postsocijalizma, od početaka Sovjetskoga Saveza do danas, u europskom i globalnom kontekstu. Dobrodošla su izlaganja o pojedincima, grupama i zajednicama, ženama i muškarcima, mladima i starima, gradskoj i seoskoj sredini, tvorničkim, zadružnim i drugim kolektivima, radnom i slobodnom vremenu, lokalnoj samoupravi i društveno-političkim organizacijama, kulturi i medijima. Zanima nas i povezivanje mikro i makro pristupa, povijesti odozdo i odozgo, direktive i prakse, studije slučaja smještene između ključnih događaja i struktura dugog trajanja. Istraživanja na projektu Mikrosocijalizam tako će se moći povezati sa znatno širim kontekstom, drugačijim uvidima i interpretacijama. Predavači će biti istraživači na projektu i drugi stručnjaci.

Na radionici smo prošlih godina obrađivali različite teme iz suvremene povijesti, povijesti socijalističke Jugoslavije i širega europskog konteksta: Povijest svakodnevice u socijalističkoj Jugoslaviji; Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti; Novi čovjek za socijalističko društvo, Jugoslavija i globalna 1968.: konteksti, perspektive, odjeci; Industrijska društva kasnoga socijalizma: europske usporedbe; Suradnja, razmjena i solidarnost u Europi 1945-1990.; Mikrohistorija socijalizma. Teme su često bile povezane s istraživačkim projektima koji se provode u CKPIS-u ili u suradnji s mrežom okupljenom oko Katedre za povijest jugoistočne Europe Humboldtova sveučilišta u Berlinu. Proteklih godina radionica je bilježila izvrstan odaziv te su na njoj sudjelovali doktorandi i predavači iz niza sveučilišta i drugih ustanova (Beč, Beograd, Berlin, Birmingham, Bologna, Budimpešta, Cork, Durham, Firenca, Ghent, Giessen, Glasgow, Graz, Hamburg, Iaşi, Köln, Konstanz, Kopar, Ljubljana, Montreal, München, North Carolina – Chapel Hill, Nottingham, Oxford, Pariz, Potsdam, Prag, Princeton, Regensburg, San Diego, Sarajevo, Skopje, Sofija, Split, Varšava, Warwick, Zagreb i Pula).

POZIV ZA SUDJELOVANJE
PRIJAVNI OBRAZAC (Rok: 15. svibnja 2022.)
PROGRAM
FOTO ALBUM
Glas Istre web pdf
TV Nova Indeks Youtube
H-Soz-Kult Report

Pozvani predavači
izv. prof. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić, Sveučilište Sjever
prof. dr. sc. Tanja Petrović, Institut za kulturalne studije i kulturu sjećanja ZRC SAZU, Ljubljana
doc. dr. sc. Pieter Troch, Sveučilište u Gentu
izv. prof. dr. sc. Radina Vučetić, Sveučilište u Beogradu

Organizacijski odbor
izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Pula)
dr. sc. Anita Buhin, poslijedoktorandica (Pula/Lisabon)
Tina Filipović, doktorandica (Pula/Zagreb)
Sara Žerić, doktorandica (Regensburg)

Zahvaljujemo na potpori
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet u Puli

Zahvaljujemo na suradnji
Studentski centar Pula

 

7. Doktorska radionica (2021.)
Stranice prethodnih radionica dostupne su putem izbornika.
English version