Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Radovi


Planirani i osvareni rezultati projekta Stvaranje socijalističkog čovjeka dvije su znanstvene monografije (2015.), zbornik radova (2017.) i dvadesetak radova u znanstvenim časopisima (2014-2017.).

Planned and realized results of the project Making of the Socialist Man include two monographs (2015), an edited volume (2017) and around twenty papers in academic journals (2014-2017).

 

KNJIGE / BOOKS

Andrea Matošević
Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva
Institut za etnologiju i folkloristiku i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagreb i Pula, 2015.
CeKaPISarnica, br. 5

View PDF

 

 

Igor Duda
Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2015.
CeKaPISarnica, br. 7

Download PDF

 

Igor Duda, urednik
Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Srednja Europa i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagreb i Pula, 2017.
CeKaPISarnica, br. 10
Autori: Anita Buhin, Igor Duda, Lada Duraković, Teodora Fonović Cvijanović, Hrvoje Klasić, Boris Koroman, Andrea Matošević, Magdalena Najbar-Agičić, Igor Stanić, Vanessa Vitković Marčeta

Download PDF


 

Lada Duraković
Glazba kao odgojno sredstvo u formiranju „socijalističkog čovjeka“: nastava glazbe u osnovnim školama u Hrvatskoj (1945-1965)
Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2019.
Serija Muzikološke studije, br. 21
CeKaPISarnica, br. 13

Naknadno objavljeno kao dodatni rezultat rada na projektu.

 

 

 

 

RADOVI / PAPERS

Igor Duda, "The Pioneer Alliance of Yugoslavia and the Making of Socialist Citizens", CITSEE Story, Citizenship in Southeast Europe, University of Edinburgh, 2014.

Igor Duda, "S Bucom i Bongom protiv krize. Hitrecovi smogovci, djetinjstvo i svakodnevica kasnog socijalizma", Historijski zbornik, 2, 2014., 401-418, link.

Andrea Matošević, "Omladinske radne akcije: kontinuiteti i odmaci iz iskustva akcijaša", Traditiones, 44, 3, 2015., 93-111, link.

Magdalena Najbar-Agičić, "Osnivanje, djelovanje i prekid rada Novinarske škole u Zagrebu 1949.-1952.", Časopis za suvremenu povijest, 2, 2015., 275-292, link.

Anita Buhin, "'A Romantic, Southern Myth': One Day by the Troubadours of Dubrovnik", TheMA, IV/1-2, 2015., link.

Teodora Fonović Cvijanović, "Jezična analiza lista Naš glas", Tabula, 13/1, 2015., 45-62, link.

Snježana Koren, "Twentieth-century wars in history teaching and public memory of present-day Croatia", Studi sulla Formazione, XVIIII, 2, 2015., 11-32, link.

Lada Duraković, "Glazbena nastava i ideologijske mijene: Hrvatska u formativnim godinama socijalizma (1945.-1960.) i razdoblju afirmacije političkoga pluralizma (1991.-2006.)", Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća (4. međunarodni simpozij glazbenih pedagoga: Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena), ur. Vito Balić i Davorka Radica, Umjetnička akademija u Splitu, Split, 2016., 381-399.

Anita Buhin, "Opatijski festival i razvoj zabavne glazbe u Jugoslaviji (1958.-1962.)", Časopis za suvremenu povijest, 1, 2016., 139-159, link.

Magdalena Najbar-Agičić, "Od pravovjernosti do disidentstva – preobrazbe Naprijeda", Medijska istraživanja, 22, 1, 2016., 115-143, link.

Lada Duraković, "Music as the Educational Mean in the Making  of the 'Socialist Man': Music Education in Primary Schools of Croatia (1945-1965)", History of Education & Children’s Literature, XI, 2, 2016., 267-289.

Andrea Matošević, "Više od zbroja infrastrukturnih postignuća: omladinske radne akcije i fenomenologija moralne ekonomije dara", Narodna umjetnost, 53, 2, 2016., 61-77, link.

Igor Stanić, "Sport za svakoga. Sportske aktivnosti radničke klase u Hrvatskoj od 1945. do početka 1960-ih", Historijski zbornik, 1, 2016., 121-139, link.

Vanessa Vitković Marčeta, "Istarski borac kroz jezičnu prizmu", Jezik, umjetnosti i tradicija u građanskom odgoju i obrazovanju, ur. Ivana Paula Gortan-Carlin i Ivana Bančić Čupić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2016., 67-80.

Hrvoje Klasić, "The Tito-Stalin Football War", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 48, 2016., 387-404, link.

Igor Stanić, "'Jedan od najtežih dana u Uljaniku!' – štrajk u brodogradilištu Uljanik 1967. godine", Problemi sjevernog Jadrana, 15, 2016., 73-95, link.

Boris Koroman, "Radnički tisak i problemi koncepta samoupravljanja u kulturi u Hrvatskoj 70-ih i 80-ih godina 20. st.", Acta Histriae, 24, 3, 2016., 615-642, link.

Lada Duraković, "L'operetta e la società socialista: l'esperienza del Teatro popolare di Pola (1949-1957)", Musical Theatre in Europe 1830-1945, ur. Michaela Niccolai i Clair Rowden, Brepols Publishers, 2017., 403-425.

Teodora Fonović Cvijanović i Vanessa Vitković Marčeta, "Jezik Raškoga rudara", Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 9, 2017., 19-36, link.

Teodora Fonović Cvijanović i Vanessa Vitković Marčeta, "Jezik radnika pulskoga biltena Uljanik u vrijeme socijalizma", Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43, 1, 2017., 55-66, link.

Boris Koroman, "Radničko književno stvaralaštvo u samoupravljanju: reprodukcije kanona, književnost i prakse svakodnevice", Narodna umjetnost, 54, 2, 2017., 103-129, link.

Hrvoje Klasić, "How Falcons Became Partizans", The International Journal of the History of Sport, Special issue: The History and Social Role of Sport in Socialist Yugoslavia, 34, 9, 2017., 832-847, link.

Igor Duda, "Consumers as the Vehicles of Socialism. Consumer Protection in the System of Yugoslav Self-Management and Associated Labour", Südost-Forschungen, 76, 2017., 1-23.

Lada Duraković, "'Educate for Music, Educate by Virtue of Music'. Music Education in Primary Schools in Early Socialism – the Case of Croatia", Südost-Forschungen, 76, 2017., 24-42.

Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, "The  Language  of  the Socialist Man. The Case of Istrian Periodicals", Südost-Forschungen, 76, 2017., 43-63.

Andrea Matošević, "Mediators in the Making of the Socialist Man's New Nature during Youth Labour Actions in Yugoslavia. Utopia, Dialectics and Time, Südost-Forschungen, 76, 2017., 64-81.

Magdalena Najbar-Agičić, "Agitprop  among  Journalists.  Establishment  of  the  Communist State and Control over the Media", Südost-Forschungen, 76, 2017., 82-101.

Igor Stanić, "'Proposal to be Forwarded to the Workers' Council for Final Approval'. Position of Workers in Self-Management at the Uljanik Shipyard in the mid-1960s", Südost-Forschungen, 76, 2017., 102-127.

 

RADOVI IZ RAZDOBLJA PRIPREME PROJEKTA

Igor Duda, "Nova istraživanja svakodnevice i društveno-kulturne povijesti jugoslavenskoga socijalizma", Tabula, 2014, 12, 105-116 / Časopis za suvremenu povijest, 3, 2014., 577-591, link.

Igor Stanić, "Što pokazuje praksa? Presjek samoupravljanja u brodogradilištu Uljanik 1961–1968. godine", Časopis za suvremenu povijest, 3, 2014., 453-474, link.

Igor Duda, Igor Stanić, "Tanned guardians, followers and pioneers. Yugoslav directed tourism across Tito’s Brijuni Islands", Journal of Tourism History, 2-3, 2014., 174-193, link.