Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvenici

Temeljem rektorove odluke iz 2012. znanstveno-istraživačku djelatnost u Centru, u sklopu svojih redovitih znanstveno-nastavnih obveza na Sveučilištu, izvode djelatnici koji su ujedno i inicijatori osnivanja Centra. Od studenog 2012. u Centru je djelovalo još dvoje volontera, od ožujka 2013. dvoje stručnih suradnika, a od rujna 2013. jedan stručni suradnik i jedan suradnik volonter. Od travnja 2014. u Centru djeluje četvero zaposlenih djelatnika i dvoje suradnika volontera. Od prosinca 2014. u Centru je dvije godine djelovala poslijedoktorandica zahvaljujući programu NEWFELPRO - Marie Curie. Od listopada 2017. Centar okuplja četiri suosnivača i četiri vanjska suradnika. Zahvaljujući istraživačkom projektu Mikrosocijalizam od travnja 2019. zaposlene su doktorandica (na četiri godine) i poslijedoktorandica (na šest mjeseci), od travnja 2021. poslijedoktorand (na šest mjeseci). Centar trenutno okuplja četvero zaposlenih i nekoliko vanjskih suradnika. Povremeno stručnu praksu ovdje obavljaju studenti i doktorandi.

Rad i poslovanje Centra tijekom svojeg jednogodišnjeg mandata koordinira voditelj koji je za svoj rad odgovoran Vijeću Centra i rektoru Sveučilišta. Voditelj Centra od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2024.: prof. dr. sc. Igor Duda.

 

Igor Duda

Redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku (2000.) te magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Bavi se poviješću svakodnevice i društvenom povijesti socijalističke Jugoslavije, ponajviše temama slobodnog vremena, turizma, potrošačke kulture, životnog standarda, djetinjstva, oblikovanja socijalističkog čovjeka i sudjelovanja građana u društvenom samoupravljanju. Objavio je četiri autorske knjige: U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih (2005.), Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih (2010.), Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2015.) i Socijalizam na kućnom pragu. Mjesna zajednica i svakodnevica društvenog samoupravljanja u Jugoslaviji (2023.). Urednik je ili suurednik nekoliko zbornika radova. Bio je voditelj istraživačkih projekata koje je podupirao HRZZ: Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (2014-2017.) i Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990. (2018-2023.). Bio je prvi voditelj CKPIS-a u godini 2012/13. (ponovno 2016/17., 2020/21. i 2023/24.), predstojnik Odsjeka za povijest od 2013. do 2017. i voditelj Katedre za modernu i suvremenu povijest od 2023/24.

 

Lada Duraković

Redovita je profesorica na Muzičkoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani diplomirala je muzikologiju (1992.). Magistrirala je (2003.) i doktorirala (2007.) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područje njezina znanstvenog interesa jest interakcija ideologije i glazbe u 20. stoljeću. Objavila je tri knjige: Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926. – 1943. (2003.), Ideologija i glazbeni život: Pula 1945. – 1966. (2011.) i Glazba kao odgojno sredstvo u formiranju "socijalističkog čovjeka": nastava glazbe u osnovnim školama u Hrvatskoj (1945-1965) (2019.). Članica je Hrvatskog muzikološkog društva te Hrvatskog novinarskog društva. Voditeljica CKPIS-a u godinama 2014/15., 2018/19. i 2022/23.

 

Boris Koroman

Docent je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2001. kroatistiku i etnologiju, a 2014. doktorirao na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti. Područje njegova znanstvenog interesa su teme odnosa književnosti, umjetnosti i kulture i političko-ideoloških paradigmi. Autor je knjige Suvremena hrvatska proza i tranzicija (2018.). Voditelj CKPIS-a u godinama 2015/16. i 2019/20.

 

Andrea Matošević

Redoviti je profesor na Odsjeku za nastavničko obrazovanje i strane jezike Filozofskog fakulteta. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Padovi diplomirao je etno-antropologiju i talijansku književnost (2003.) te završio diplomski studij interkulturalnih studija (2005.), a doktorski studij etnologije i kulturne antropologije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.). Područje njegova interesa nalazi se u domeni etno-antropologije, povijesti antropologije/etnologije, usmene povijesti, industrijske antropologije, popularne kulture, teorija multikulturalizma, filozofije itd. Autor je knjiga Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću (2011.), Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.) i Doći u Pulu, dospjeti u tapiju (2019.) te suautor knjige Polutani dugog trajanja. Balkanistički diskursi (s Teom Škokić, 2014.). Član je Hrvatskog etnološkog društva te Društva europskih socijalnih antropologa. Bio je pročelnik FITIKS-a (2015-2017.) te voditelj CKPIS-a u godinama 2013/14., 2017/18. i 2021/22.

 

V A N J S K I   S U R A D N I C I

Chiara Bonfiglioli

Vanjska suradnica, a 2014-2017. poslijedoktorandica u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma preko programa NEWFELPRO. Sada zaposlena na University College Cork. Završila je preddiplomski studij političkih znanosti u Bologni te diplomski i poslijediplomski doktorski studij na Institutu za povijest i kulturu (program Rodni studiji) u Utrechtu. Od 2012. do 2014. radila je na Sveučilištu u Edinburghu kao postdoktorandica i suradnica na projektu CITSEE. U doktorskoj disertaciji bavila se ženskim političkim i društvenim aktivizmom u Italiji i Jugoslaviji (1945-1957). Objavila je više radova o povijesti žena i feminizma u europskom kontekstu. Posljednjih godina istražuje utjecaj postsocijalističke tranzicije i deindustrijalizacije na rodne odnose u bivšoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na radnice u tekstilnoj industriji.

 

Anita Buhin

Naslovna docentica na Filozofskom fakultetu u Puli i višegodišnja suradnica Centra i njegovih projekata. Završila je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti i hrvatskog jezika i književnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (2012.) te poslijediplomski doktorski studij povijesti i civilizacije na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci (2019.) obranivši disertaciju Yugoslav Socialism “Flavoured with Sea, Flavoured with Salt”: Mediterranization of Yugoslav Popular Culture in the 1950s and 1960s under Italian Influence (objavljena kao knjiga 2022.).  U središtu njezina interesa su kulturna i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na popularnu kulturu i nogomet u socijalizmu. Godine 2019. bila je zaposlena u Centru kao poslijedoktorandica na projektu Mikrosocijalizam. Od 2022. poslijedoktorandica je na Sveučilištu Nova u Lisabonu.

 

Tina Filipović

Vanjska suradnica, a 2019-2023. asistentica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli i u CKPIS-u gdje je bila zaposlena preko projekta Mikrosocijalizam i Projekta razvoja karijera mladih istraživača (HRZZ). Završila je preddiplomski (2011.) i diplomski studij (2015.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2018. doktorandica je na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Narodnom muzeju u Labinu bila je na jednogodišnjem stručnom osposobljavanju te potom 2018. položila stručni ispit za kustosa. U CKPIS-u je surađivala na projektima Changing Representations of Socialist Yugoslavia i Mikrosocijalizam u sklopu kojega je istraživala SUBNOR. Trenutno surađuje na projektu ERC-a sa Sveučilišnog instituta (EUI) u Firenci.

 

Saša Vejzagić

Vanjski suradnik od 2016., tijekom 2021. u CKPIS-u zaposlen kao poslijedoktorand na projektu Mikrosocijalizam. Završio je preddiplomski (2008.) i diplomski studij (2011.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, diplomski studij srednjoeuropske povijesti na Srednjoeuropskom sveučilištu (CEU) u Budimpešti (2013.) te poslijediplomski doktorski studij na Europskom sveučilišnom institutu (EUI) u Firenci (2021.) obranivši disertaciju The Rise of a Business Class – Managerial Elites in Yugoslavia, 1963-1978.  U središtu njegova interesa su ekonomska, poslovna, politička, radnička i društvena povijest 20. stoljeća s naglaskom na jugoslavenski socijalizam.

 

Igor Stanić

Vanjski suradnik i bivši naslovni asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Završio je preddiplomski (2009.) i diplomski studij (2012.) povijesti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a od 2012. doktorand je na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegova posebnog interesa je društvena povijest druge polovice dvadesetoga stoljeća s naglaskom na radništvo u socijalizmu. Član je Istarskoga povijesnog društva i Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti.

 

Sara Žerić

Volonterka u Centru od rujna 2020., a od 2021. doktorandica na IOS Regensburg. Završila je preddiplomski (2017.) i diplomski studij (2020.) povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Kao studentica bila je aktivna u Međunarodnoj udruzi studenata povijesti (ISHA). Godine 2018-2019. bila je suradnica na hrvatsko-njemačkom projektu (suradnja CKPIS-IOS) Zaborav i sjećanje na industrijski rad na Jadranu: istarski slučaj, u sklopu kojega je koristila istraživački boravak u Regensburgu. Godine 2019. kao članica projekta Opasan zaokret nakon ideološke krutosti: preispitivanje jugoslavenske 1989. (DAAD) boravila je na diplomskoj radionici u Sarajevu. Članica je organizacijskog odbora Doktorske radionice u Puli. Zanima je društvena povijest socijalističke Jugoslavije, posebno proces modernizacije.

 

Studenti kao suradnici na projektima:
Tina Filipović (2015.), Sara Žerić i David Žufić (2018-2019.), Tin Celner (2023.)

Studenti na praksi:
Mateo Dragičević, Ana Rebić, David Žufić (2016/17.), Tin Celner (2022/23.)

Erasmus+ Traineeship:
Iva Jelušić (CEU) (2018/19.)
Nemanja Stanimirović (CEU) (2020/21.)
Klemen Knez (Sveučilište u Ljubljani) (2022/23.)