Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Projekti

I S T R A Ž I V A Č K I  
P R O J E K T I  ( H R Z Z )

Mikrostrukture jugoslavenskoga socijalizma: Hrvatska 1970-1990.
Trajanje: 2018-2023.
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Voditelj: Igor Duda
Suradnici: Chiara Bonfiglioli, Anita Buhin, Tina Filipović, Magdalena Najbar-Agičić, Christian Axboe Nielsen (do 2021.), Saša Vejzagić, Tomislav Branđolica (od 2021.)
Više o projektu

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma
Trajanje: 2014-2017.
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Voditelj: Igor Duda
Suradnici: Anita Buhin, Lada Duraković, Teodora Fonović Cvijanović, Hrvoje Klasić, Snježana Koren, Boris Koroman, Andrea Matošević, Magdalena Najbar-Agičić, Igor Stanić, Vanessa Vitković Marčeta
Više o projektu

 

I N S T I T U C I J S K I  
P R O J E K T I  ( U N I P U )

Omladinci, radnici i pisci. Od samoupravne kulture 1960-ih do suvremene postmoderne književnosti
Trajanje: 1. listopada 2022. – 30. rujna 2025.
Voditelj: Andrea Matošević
Suradnici: Lada Duraković, Boris Koroman

Rad Britansko-jugoslavenskog udruženja. Institucionalizacija udarničkog rada, turističke promocije i ideja (raz)otuđenja od 1945. do 1965. godine
Trajanje: 1. prosinca 2019. – 30. rujna 2022.
Voditelj: Andrea Matošević
Suradnica: Tanja Petrović (ZRC SAZU)

 

B I L A T E R A L N A  
S U R A D N J A

Zaborav i sjećanje na industrijski rad na Jadranu: istarski slučaj / Remembering and Forgetting Industrial Labour in the Adriatic: The Case of Istria / Das (fehlende) Gedächtnis der industriellen Arbeit im Adriaraum: Das Beispiel Istrien
Trajanje: 2018-2019.
Financiranje: Bilateralna suradnja Hrvatska (MZO) - Njemačka (DAAD)
Partner: IOS Regensburg
Voditelji: Ulf Brunnbauer, Igor Duda
Suradnici: HR - Andrea Matošević, Boris Koroman, Igor Stanić, David Žufić, Sara Žerić; D - Stefano Petrungaro, Andrew Hodges, Peter Wegenschimmel, Fatima Ajanović, Maja Lisov, Agnes Stelzer
Više o projektu (zbirka eseja)

Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi
Trajanje: 2014-2015.
Financiranje: Bilateralna suradnja Hrvatska-Slovenija (MZOS)
Partner: ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije
Voditelji: Tanja Petrović, Lada Duraković
Suradnici: HR - Igor Duda, Boris Koroman, Andrea Matošević, Igor Stanić; SI - Ana Hofman, Oto Luthar, Martin Pogačar, Polona Sitar

Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj
Trajanje: 2014-2015.
Financiranje: Bilateralna suradnja Hrvatska-Austrija (MZOS)
Partner: Sveučilište u Grazu, CSEES
Voditelji: Florian Bieber, Igor Duda
Suradnici: HR - Lada Duraković, Boris Koroman, Igor Stanić; A - Rory Archer, Armina Galijaš, Hrvoje Paić

 

M U L T I L A T E R A L N A  
S U R A D N J A  ( D A A D )

U potrazi za izgubljenim vremenom – Jugoslavija i europske integracije / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit – Jugoslawien und die europäische Integration
Trajanje: 2023.
Financiranje: DAAD
Partner: Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte i drugi
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnici iz CKPIS-a: Igor Duda, student Tin Celner (u suradnji s Branimirom Jankovićem i doktorandom Karlom Jurakom, FFZG)

Pluralizam i umrežavanje: Iskustva u (post)imperijalnoj i socijalističkoj jugoistočnoj Europi / Pluralismus und Vernetzung: Erfahrungen im (post-)imperialen und sozialistischen Südosteuropa
Trajanje: 2020. (2021.), prekinuto zbog mjera protiv Covida
Financiranje: DAAD
Partner: Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte i drugi
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnici iz CKPIS-a: Igor Duda, Anita Buhin, Tina Filipović
Više o projektu

Opasan zaokret nakon ideološke krutosti: preispitivanje jugoslavenske 1989. / Bedrohliche Wende nach ideologischer Erstarrung: das jugoslawische 1989 "revisited"
Trajanje: 2019.
Financiranje: DAAD
Partner: Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte i drugi
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnici iz CKPIS-a: Igor Duda, Anita Buhin, studentica Sara Žerić

Obljetnička 2018. godina u povijesnim i društvenim raspravama na postjugoslavenskom prostoru / Jubiläumsjahr 2018 in der historischen und gesellschaftlichen Debatte im post-jugoslawischen Raum
Trajanje: 2018.
Financiranje: DAAD
Partner: Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Südosteuropäische Geschichte i drugi
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnici iz CKPIS-a: Igor Duda, Anita Buhin
Više o projektu

Historiography of Socialist Yugoslavia / Historiographie des sozialistischen Jugoslawien
Trajanje: 2016-2017.
Financiranje: DAAD
Partner: Humboldtovo sveučilište u Berlinu, Katedra za povijest jugoistočne Europe i drugi
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnik iz CKPIS-a: Igor Duda

Changing Representations of Socialist Yugoslavia / Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawiens im Umbruch
Trajanje: 2013-2016. (CKPIS od 2015.)
Financiranje: DAAD
Partner: Humboldtovo sveučilište u Berlinu, Katedra za povijest jugoistočne Europe i drugi
Voditelj: Hannes Grandits
Suradnik iz CKPIS-a: Igor Duda, studentica Tina Filipović
Više o projektu