Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest starog Istoka

Povijest starog Istoka

Povijest starog Istoka


OSNOVNI PODACI

Šifra:

199864

ECTS:

5.0

Nositelji:

Izvođači:

prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Izvanredni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


4. SEMESTAR

Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Japanski jezik i kultura
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Arheologija
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest - Latinski jezik i rimska književnost
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


6. SEMESTAR

Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Japanski jezik i kultura
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Povijest
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Arheologija - Talijanski jezik i književnost
Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Arheologija
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Japanski jezik i kultura - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Latinski jezik i rimska književnost - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Povijest
Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost - Povijest


TERMINI KONZULTACIJA

Konzultacije se održavaju prema prethodnoj najavi mailom.