Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O Centru

Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika osnovan je 2015. kao ustrojbena jedinica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Arheologija krajolika proučava međusobni utjecaj društva i prirode, načine kako se krajobraz koristio za oblikovanje društvenih struktura i kako je krajobraz utjecao na ljudske zajednice u prostoru.

Glavni su ciljevi Centra:

  • promicanje cjelovitoga tumačenja dinamike kulturnog i prirodnog krajolika, primjenom interdisciplinarnog pristupa
  • razumijevanje i rekonstrukcija povijesti teritorija pomoću analize niza prirodnih svojstava i antropogenih elemenata
  • razvijanje nacionalne i međunarodne suradnje među znanstvenicima različitih disciplina usmjerenih prema arheologiji, iz područja humanističkih, prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti

Glavne aktivnosti centra jesu:

  • istraživanja usredotočena na popunjavanje praznina u razumijevanju interakcije čovjeka i okoliša i njegove preobrazbe životne okoline
  • prikupljanje i analiza podataka o prostornom rasporedu arheoloških nalazišta
  • izrada i provođenje znanstvenih projekata interdisciplinarnog karaktera, usmjerenih ka ispunjavanju glavnih ciljeva Centra
  • izrada elaborata, studija i stručnih projekata za potrebe izrade prostornih i drugih planova (arheološko-konzervatorske podloge)
  • suradnja s ustanovama, centrima i pojedincima na zajedničkim projektima i elaboratima
  • organiziranje radionica, seminara i znanstvenih skupova
  • objavljivanje monografija i znanstvenih radova s rezultatima rada Centra