Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Projekti

Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina u Istri - analiza i studija slučaja

Voditeljica: Klara Buršić-Matijašić
Suradnici: Giovanni Boschian, Davor Bulić, Katarina Gerometta, Robert Matijašić, Maša Sakara Sučević, Jana Škrgulja, Sandra Šoštarić
Trajanje: 2014. - 2018.
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost, Općina Vrsar
Sponzor: Montraker d.o.o.
Mrežna stranica projekta: rat-roph.unipu.hr

 

Terenski pregled područja Plomin Luke

Voditelj: Davor Bulić
Suradnici: Robert Matijašić, Klara Buršić-Matijašić, Katarina Gerometta, studenti Odsjeka za povijest
Trajanje: 2015., 2016.
Financiranje: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Više o projektu: Plomin_Luka_2015.pdf

 

Konzervacija rimske cisterne na lokalitetu Monte Ricco kraj Vrsara

Voditelj: Robert Matijašić
Suradnici: Davor Bulić, Klara Buršić-Matijašić, Katarina Gerometta, studenti Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Trajanje: 2016.
Financiranje: Općina Vrsar
Više o projektu: Tlocrt