Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Osnove teorije jezika

Osnove teorije jezika

Osnove teorije jezika


OSNOVNI PODACI

Šifra:

46732

ECTS:

5.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti - Seminar

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti - Auditorne vježbe

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15
  • Auditorne vježbe 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Cilj kojegija je upoznati studente s povijesnim razvojem lingvističkoga razmatranja jezika, suvremenim lingvističkim teorijama te osnovama opće lingvistike.
Sadržaj kolegija:
1. Jezikoslovlje i osnovni jezikoslovni pojmovi.
2. Povijesni pregled razvoja jezikoslovlja.
3. Lingvističke i gramatičke teorije 19. i 20. stoljeća.
4. Jezične razine i discipline koje se njima bave.
5. Klasifikacije jezika (tipologija i poredbenopovijesna lingvistika).
6. Međujezični dodiri.
7. Jezik u društvenom kontekstu

LITERATURA:

  1. Glovacki-Bernardi, Z. i dr.; Uvod u lingvistiku; Školska knjiga, Zagreb (2001)
  2. Škiljan, D.; Pogled u lingvistiku; Naklada Benja, Rijeka (1994)
  3. Tekavčić, P.; Uvod u lingvistiku; Liber, Zagreb (1979)
  4. Matasović, R; Jezična raznolikost svijeta; Algoritam, Zagreb (2005)


NASTAVA

1. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA

izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti:

Svakog dana uz prethodni dogovor e-poštom.