Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Iz medija

Podno Plomina predstavljeno arheološko istraživanje rimskodobnih građevina s mozaikom, TV Istra, 15. 11. 2016.

Predstavljena arheološka istraživanja u Plomin Luci, Radio Labin, 14. 11. 2016. 

Rimska Flanona nalazila se nedaleko Plomin luke, Glas Istre, 14. 11. 2016.

Rimska vila pokraj Vrsara: neotkriveni arheološki biser, Glas Istre, 28. 10. 2016.

Rimskodobne preobrazbe prapovijesnih gradina u Istri, TV Istra, Hist(o)ria, 18. 10. 2016.

O kontinuitetu naseljenosti ovog dijela Istre između prapovijesti i antike, Glas Istre, 1. 10. 2016. 

Identificirati preobrazbe krajolika pod čovjekovim utjecajem, Glas Istre, 13. 6. 2016. 

Rekonstrukcija slijeda naseljavanja na Monte Riccu, Glas Istre, 30. 9. 2015.

Centar za arheološka istraživanja krajolika, Glas Istre, 18. 9. 2015.

Monte Ricco u Regionalnom dnevniku HRT 1, 12. 11. 2014.