Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Hrvatski standardni jezik u 20. stoljeću


OSNOVNI PODACI

Šifra:

53078

ECTS:

4.0

Nositelji:

Izvođači:

doc. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

Službeni status hrvatskoga standardnog jezika potkraj 19. i u početku 20. stoljeća. Učvršćenje utjecaja hrvatskih vukovaca. Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezika Tome Maretića. Prevlast fonološkog načelo u pravopisu. Rožićev i Andrićev jezični savjetnik. Skerlićeva anketa o jezičnom ujedinjenju Hrvata i Srba. Podređenost hrvatskoga jezika srpskom u novoj zajedničkoj državi. Društvo i časopis "Hrvatski jezik". Prvi razlikovni rječnik autora P. Guberine i K. Krstića. Puristička nastojanja u doba NDH. Uvođenje morfonološkog pravopisa. Povratak fonološkoj pravopisnoj tradiciji nakon 1945. Novosadski sastanak i njegovi rezultati. Zajednički pravopis i rječnik. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Zabrana Hrvatskog pravopisa. Nove gramatike, Anić-Silićev pravopis i novi pogledi na noviju povijest hrvatskoga standardnog jezika u djelima Lj. Jonkea i Z. Vincea. Hrvatski jezik u razdoblju od 1990. godine do danas I i II (analiza odabranih standardnojezičnih dvojbi). Hrvatski jezik u Istri u 19. i 20. stoljeću.

LITERATURA:

  1. Moguš, Milan; Povijest hrvatskoga kniževnoga jezika; Globus (1995), str. 157-198
  2. Samardžija, Marko; Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika; Hrvatska sveučilišna naklada (2004), str. 250 (odabrana poglavlja)
  3. Samardžija, Marko i Pranjković, Ivo (ur.); Hrvatski jezik u XX. stoljeću; Matica Hrvatska (2006), str. 605 (određena poglavlja)


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa TJK K jednop. dipl 2 sem - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost; smjer: književno-kulturološki


TERMINI KONZULTACIJA